DV overvann

Uponor Kulverter / Anleggsrør består av rør med dobbelvegg som er produsert med grønn eller sort glatt innside og sort, korrugert utside. Den korrugerte utsiden gir røret styrke med ringstivhet SN 8, og systemet passer altså til bruk i trafikkerte områder.

Røret leveres vanligvis uten muffe. Topp-slisset, Veidrenering Uponor anleggsrør / kulverter toppslisset er et kombinert overflate- og dreneringsvannrør. Ved å kun gi den øvre halvdelen av røret åpninger, oppnås god drenering og god evne til å avlede vannet. For at topp-slisset skal fungere som overflatevannrør, skal skjøtene utstyres med tetningsring. Tetningsringen plasseres i den første rillen. Dimensjon Ø 110, Ø 160 mm og 235 / 200 mm er også tilgjengelig som toppslissede rør.

Uponor Drensrør/DV overvannsrør er utviklet til bortleding av overflatevann, og systemet kan motstå relativt store mengder grus og stein i overflatevannet uten å skades. Systemet er spesielt egnet til avvanning innen veisektoren, landbruk og skogsbruk.


NavnDatoFormat
Vägtrummor: P-märkning
24.03.2010pdf  0,09Mb