PN 12,5 SDR11 Blå striper

Produktdetaljer og -varianter

Velg for å legge til produktliste
Uponor nr / Beskrivelse NRF nr Dimensjon d x e mm Volum m3 pr. ring Antall m pr. pall enhet Detaljer / Detaljer
1051814

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7666 16 x 2,0 0,06 25/375 stk
1051819

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7668 16 x 2,0 0,06 50/750 stk
1051829

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7664 16 x 2,0 0,07 100/1500 stk
1051845

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7777 16 x 2,0 0,18 300/3000 stk
1051815

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7673 20 x 2,0 0,06 25/375 stk
1051820

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7676 20 x 2,0 0,06 50/600 stk
1051830

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7672 20 x 2,0 0,11 100/1200 stk
1055521

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7674 20 x 2,0 0,3 300/2700 stk
1051816

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7637 25 x 2,3 0,09 25/375 stk
1051821

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7639 25 x 2,3 0,09 50/750 stk
1051831

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7636 25 x 2,3 0,18 100/1500 stk
1055523

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7638 25 x 2,3 0,37 300/2400 stk
1051863

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7618 32 x 3,0 0,0061 6/990* stk
1051817

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7614 32 x 3,0 0,12 25/400 stk
1051822

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7617 32 x 3,0 0,15 50/800 stk
1051832

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7609 32 x 3,0 0,25 100/1200 stk
1051842

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7612 32 x 3,0 0,43 200/1400 stk
1051846

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7616 32 x 3,0 0,58 300/2100 stk
1048156

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7659 40 x 3,7 0,0096 6/648* stk
1051818

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7656 40 x 3,7 0,17 25/375 stk
1051823

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7658 40 x 3,7 0,24 50/750 stk
1051833

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7653 40 x 3,7 0,47 100/1000 stk
1051843

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7655 40 x 3,7 0,82 200/1000 stk
1051847

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7657 40 x 3,7 1,01 300/1500 stk
1051864

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7684 50 x 4,6 0,015 6/360* stk
1051824

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7683 50 x 4,6 0,5285 50/700 stk
1051834

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7678 50 x 4,6 0,7 100/700 stk
1051844

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7681 50 x 4,6 1,16 200/600 stk
1051865

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7794 63 x 5,7 0,024 6/240* stk
1051825

PN 12,5 SDR11 Blå striper

2397792 63 x 5,8 1,0647 50/- stk
1051835

PN 12,5 SDR11 Blå striper

2397788 63 x 5,8 1,53 100/- stk
1055526

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7802 75 x 6,8 0,34 6/450* stk
1051826

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7801 75 x 6,8 1,27 50/- stk
1051836

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7799 75 x 6,8 2,04 100/- stk
1055527

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7809 90 x 8,2 0,05 6/360* stk
1051827

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7808 90 x 8,2 1,56 50/- stk
1051837

PN 12,5 SDR11 Blå striper

239 7807 90 x 8,2 3,12 100/- stk

Uponor nr: 1051814

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7666
Dimensjon d x e mm
16 x 2,0
Volum m3 pr. ring
0,06
Antall m pr. pall
25/375
enhet
stk

Uponor nr: 1051819

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7668
Dimensjon d x e mm
16 x 2,0
Volum m3 pr. ring
0,06
Antall m pr. pall
50/750
enhet
stk

Uponor nr: 1051829

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7664
Dimensjon d x e mm
16 x 2,0
Volum m3 pr. ring
0,07
Antall m pr. pall
100/1500
enhet
stk

Uponor nr: 1051845

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7777
Dimensjon d x e mm
16 x 2,0
Volum m3 pr. ring
0,18
Antall m pr. pall
300/3000
enhet
stk

Uponor nr: 1051815

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7673
Dimensjon d x e mm
20 x 2,0
Volum m3 pr. ring
0,06
Antall m pr. pall
25/375
enhet
stk

Uponor nr: 1051820

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7676
Dimensjon d x e mm
20 x 2,0
Volum m3 pr. ring
0,06
Antall m pr. pall
50/600
enhet
stk

Uponor nr: 1051830

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7672
Dimensjon d x e mm
20 x 2,0
Volum m3 pr. ring
0,11
Antall m pr. pall
100/1200
enhet
stk

Uponor nr: 1055521

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7674
Dimensjon d x e mm
20 x 2,0
Volum m3 pr. ring
0,3
Antall m pr. pall
300/2700
enhet
stk

Uponor nr: 1051816

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7637
Dimensjon d x e mm
25 x 2,3
Volum m3 pr. ring
0,09
Antall m pr. pall
25/375
enhet
stk

Uponor nr: 1051821

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7639
Dimensjon d x e mm
25 x 2,3
Volum m3 pr. ring
0,09
Antall m pr. pall
50/750
enhet
stk

Uponor nr: 1051831

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7636
Dimensjon d x e mm
25 x 2,3
Volum m3 pr. ring
0,18
Antall m pr. pall
100/1500
enhet
stk

Uponor nr: 1055523

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7638
Dimensjon d x e mm
25 x 2,3
Volum m3 pr. ring
0,37
Antall m pr. pall
300/2400
enhet
stk

Uponor nr: 1051863

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7618
Dimensjon d x e mm
32 x 3,0
Volum m3 pr. ring
0,0061
Antall m pr. pall
6/990*
enhet
stk

Uponor nr: 1051817

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7614
Dimensjon d x e mm
32 x 3,0
Volum m3 pr. ring
0,12
Antall m pr. pall
25/400
enhet
stk

Uponor nr: 1051822

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7617
Dimensjon d x e mm
32 x 3,0
Volum m3 pr. ring
0,15
Antall m pr. pall
50/800
enhet
stk

Uponor nr: 1051832

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7609
Dimensjon d x e mm
32 x 3,0
Volum m3 pr. ring
0,25
Antall m pr. pall
100/1200
enhet
stk

Uponor nr: 1051842

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7612
Dimensjon d x e mm
32 x 3,0
Volum m3 pr. ring
0,43
Antall m pr. pall
200/1400
enhet
stk

Uponor nr: 1051846

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7616
Dimensjon d x e mm
32 x 3,0
Volum m3 pr. ring
0,58
Antall m pr. pall
300/2100
enhet
stk

Uponor nr: 1048156

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7659
Dimensjon d x e mm
40 x 3,7
Volum m3 pr. ring
0,0096
Antall m pr. pall
6/648*
enhet
stk

Uponor nr: 1051818

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7656
Dimensjon d x e mm
40 x 3,7
Volum m3 pr. ring
0,17
Antall m pr. pall
25/375
enhet
stk

Uponor nr: 1051823

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7658
Dimensjon d x e mm
40 x 3,7
Volum m3 pr. ring
0,24
Antall m pr. pall
50/750
enhet
stk

Uponor nr: 1051833

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7653
Dimensjon d x e mm
40 x 3,7
Volum m3 pr. ring
0,47
Antall m pr. pall
100/1000
enhet
stk

Uponor nr: 1051843

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7655
Dimensjon d x e mm
40 x 3,7
Volum m3 pr. ring
0,82
Antall m pr. pall
200/1000
enhet
stk

Uponor nr: 1051847

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7657
Dimensjon d x e mm
40 x 3,7
Volum m3 pr. ring
1,01
Antall m pr. pall
300/1500
enhet
stk

Uponor nr: 1051864

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7684
Dimensjon d x e mm
50 x 4,6
Volum m3 pr. ring
0,015
Antall m pr. pall
6/360*
enhet
stk

Uponor nr: 1051824

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7683
Dimensjon d x e mm
50 x 4,6
Volum m3 pr. ring
0,5285
Antall m pr. pall
50/700
enhet
stk

Uponor nr: 1051834

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7678
Dimensjon d x e mm
50 x 4,6
Volum m3 pr. ring
0,7
Antall m pr. pall
100/700
enhet
stk

Uponor nr: 1051844

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7681
Dimensjon d x e mm
50 x 4,6
Volum m3 pr. ring
1,16
Antall m pr. pall
200/600
enhet
stk

Uponor nr: 1051865

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7794
Dimensjon d x e mm
63 x 5,7
Volum m3 pr. ring
0,024
Antall m pr. pall
6/240*
enhet
stk

Uponor nr: 1051825

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
2397792
Dimensjon d x e mm
63 x 5,8
Volum m3 pr. ring
1,0647
Antall m pr. pall
50/-
enhet
stk

Uponor nr: 1051835

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
2397788
Dimensjon d x e mm
63 x 5,8
Volum m3 pr. ring
1,53
Antall m pr. pall
100/-
enhet
stk

Uponor nr: 1055526

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7802
Dimensjon d x e mm
75 x 6,8
Volum m3 pr. ring
0,34
Antall m pr. pall
6/450*
enhet
stk

Uponor nr: 1051826

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7801
Dimensjon d x e mm
75 x 6,8
Volum m3 pr. ring
1,27
Antall m pr. pall
50/-
enhet
stk

Uponor nr: 1051836

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7799
Dimensjon d x e mm
75 x 6,8
Volum m3 pr. ring
2,04
Antall m pr. pall
100/-
enhet
stk

Uponor nr: 1055527

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7809
Dimensjon d x e mm
90 x 8,2
Volum m3 pr. ring
0,05
Antall m pr. pall
6/360*
enhet
stk

Uponor nr: 1051827

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7808
Dimensjon d x e mm
90 x 8,2
Volum m3 pr. ring
1,56
Antall m pr. pall
50/-
enhet
stk

Uponor nr: 1051837

PN 12,5 SDR11 Blå striper

NRF nr
239 7807
Dimensjon d x e mm
90 x 8,2
Volum m3 pr. ring
3,12
Antall m pr. pall
100/-
enhet
stk

Bygg på vår helhetlige kunnskap og service

BIM - Planleggingsstøtte

Uponor tilbyr nå omfattende databehandlingsmodellering (BIM) -filer. Dette gir muligheter for betydelig forbedring av prosjektets effektivitet gjennom samarbeid og koordinering av informasjon og ressurser.

Mer om BIM og våre tjenester

Dokumentasjon

Søk etter mer informasjon som manualer, monteringsanvisninger, hurtigveiledninger, salgsbrosjyrer etc.

Søk i dokumentasjon