Feltservice

Sikrer installasjonen på stedet

Sveising av rør som skal ligge på havbunnen, eller legging av rør i andre ekstreme miljøer, krever spesialistkunnskap. Dessuten krever alle prosjekter kjennskap til lover som angår sikkerhet, helse og miljø. Dette kan vår feltservice.

Vår feltservice tilbyr alle typer av installasjonstjenester – alltid med fokus på sikkerhet og kjennskap til lokale krav. Det kan like gjerne handle om spesialsveising som om dykkere for installasjoner under vann. I saker der vi ikke har ansvar for installeringen, tilbyr vi byggeledelse.

 

Lukk