Løsninger for El & tele

  • Datakommunikation
  • TV
  • Telefoni

Kabelbeskyttelse for et moderne samfunn


Det moderne samfunnet krever dekning. Høy hastighet og full mobildekning - også i distriktene. Bredbåndsnettet er godt utviklet, men har fortsatt forbedringspotensial. Samtidig utvikles nye energiressurser, som for eksempel vindmøller, og nye høyspentledninger må distribueres til nye kunder. Urbane områder har nye utfordringer i å tilby lading av elbiler, samt gi sikkerhet for beboerne - selv i de mørke timene.
Våre kunders daglige utfordringer er våre utfordringer. Vi i Uponor er forpliktet til kontinuerlig produktutvikling og vårt fokus på kabel- og telekomløsninger støtter et moderne samfunn med økt sikkerhet.
Lukk