Markeringsbånd og nett

  • Markeringsband

Beskytt dine kabler

Kabelbeskyttelse
Kabelbeskyttele sikrer nedgravde kabler og rør effektivt mot oppgraving med håndredskap.

Markeringsnett av PE
Markeringsnett brukes for å identifisere rør og kabler for å forebygge skader og uhell under gravearbeider.

Uponors markeringsnett har en spesiell struktur for å nå maksimal advarselseffekt. De langsgående trådene brister i diagonal retning når de spennes.

Lukk