Kummer

  • Kabelbrunn

Multifunksjoner skaper muligheter

På lengere strekninger installerer man kabelkummer for at det på en smidig måte skal bli mulig å bytte ut en del av kablene. Kabelkummer kan også brukes til teknisk utstyr. Uponors kabelkummer produseres av PE, som gjør at kummene blir veldig slagfaste.

Uponors kabelkum for et multifunksjonelt bruk
Uponor’s mest populære kabelkum er utviklet for å gi maksimal fleksibilitet og for å brukes både i El- og tele installasjoner.

EL installasjon
Kummen brukes som koblingskum med mange muligheter for inndragelse kabler. Kummens lave høyde og den store åpningen gjør arbeidet enkelt ved installasjon og inndragning.

Tele
De plane overflatene gjør det enkelt å installere et flertall ulike konfigurasjoner i kummen. Det finnes to åpningsmuligheter i bunnen.
Den store åpningen gjør det enkelt å installere opp til fire skjøtebokser i kummen.

Fakta om kabelkummen
Tolv plane overflater der kabler opp til 160mm kan installeres. I ekstreme tilfeller kan opp til 200mm rør installeres

En spesiell anordning gjør det enkelt å montere eksempelvis en markeringsball i kummen, dette gjør det enkelt å lokalisere kummen i framtiden. Kumlokket kan låses. En hengelås eller låsekjede kan lett installeres på kumlokket.

Kummen er tiltenkt installasjon i grøntområder, uten normal trafikk. Den er konstruert for å tåle tilfeldig trafikkering av eksempelvis traktorer, gressklippere og liknende. Installasjonen av kummen skal utføres med min. 300mm overdekke.

Lukk