Overvannsløsninger

  • Flygplats
  • Översvämning
  • Vägdränering

Oversvømmelser forårsaker ofte store skader

Byene vokser. Mengden av asfalterte områder øker samtidig med at klimaet forandres. Den naturlige dreneringen av overvann er begrenset. Samtidig har visse områder i Norden hatt et par hundreårsregn de siste 10 årene. Oversvømmelse påvirker vårt sett å leve på og er ekstremt dyrt for dagens samfunn. Byene må planlegge for en økt håndtering av overvann.

Vi på Uponor Infra, har i mange år aktivt arbeidet med overvannsutfordringer. Innovativ produktutvikling har ledet oss til dagens moderne løsninger for overvann.


 

 

Lukk