Gjennomstrøms regulering

  • Flödesreglering

Kontrollere gjennomstrømmen, fra 1 til 1000 liter/sekund

I blant klarer ikke det kommunale nettet vannmengdene. Et alternativ for å bremse overvannstrømmen er å installere en gjennomstrøms-regulering.
Gjennomstrøms-reguleringen kan plasseres foran og bak et magasin.

Uponor IQ gjennomstrømsregulering er et spesialprodusert produkt. Vi vet at en av dine store utfordringer er fremtidens inspeksjoner så derfor er vi veldig nøye med å konstruere løsninger med forutsetninger for fremtidens vedlikehold.


Lukk