Infiltrasjon

  • Dagvatten

Ta hånd om vannet der det faller

Den økte miljøbevisstheten og fokus på økte regnmengder har også økt oppmerksomheten omkring håndtering av overvann. Det er allerede normalt at kommunene tar seg betalt for overvannshåndtering. Den enkelte grunneier kan påvirke gebyret ved å ta ansvar for overvannet lokalt, i stedet for å lede vannet til de allerede overfylte ledningene. Løsningen blir da både mer økonomisk og miljøvennlig.

Uponors system ser til at vannet stopper der det faller og infiltreres ut i bakken, i stedet for å belaste renseanleggene. Dette systemet skal ses som et komplement til lukkede overvannsmagasiner, åpne dammer og det tradisjonelle overvannsnettet.

Lukk