Pumping

  • Pumpa dagvatten

Styr din flyt

Når et ledningsnett bygges sammen med kummer og magasin kommer man ofte til et punkt der det ikke lengere er selvfall i ledningsnettet. Med dagens effektive pumper og sikker teknikk kan man løfte vannet opp i systemet igjen.

Uponor produserer ulike spesialløsninger og arbeider sammen med markedets mest erfarne pumpeprodusenter for å trygge et langsiktig samarbeid og god servicegrad.

Visste du at

Pumping ansees å være den sikreste måten å unngå at overvann trenger opp i dreneringssystemet. For å ytterligere beskytte seg mot oversvømmelse kan man med fordel installere en tilbakeslagsventil etter pumpen.


Lukk