Rensing

  • Dagvattenrening

Smart filterkum løser store miljøproblemer

Tusentalls kubikkmeter overvann forurenset av olje og tungmetaller renner raskt ut i byenes overvannskummer kombinert med regn og snøsmelting fra veier, parkeringsplasser og andre asfalterte områder. Uponor arbeider med denne utfordringen, som en del av arbeidet for en bærekraftig fremtid.

Rensing av både tungmetaller og olje
Uponor IQ Filterbrunn är en komplett nedstigningsbrunn (1000 mm) med ett högeffektivt modulärt filter. Filtret reducerar metalljoner med upp till 95 % på en yta av upp till 1000 m², eller en trafikerad yta med upp till 15 000 bilar per dag.Dessuten klarer kummen å samle opp ca 30 liter olje. Med nytt filter klarer kummen en gjennomstrøm på 12 liter/sekund


Lukk