Profuse drikkevannsrør

  • Tryckrör Profuse
  • Tryckrör Profuse dricksvatten

Dimensjon 110-400 mm, for bedre sveiseegenskaper

Profuse er et trykkrørsystem som brukes til drikkevann, spillvann, gas og diverse prosessmedier. For bruk til drikkevann brukes Profuse blå.

Profuse trykkrørsystem ble utviklet for British Gas, som ville ha et rørsystem med bedre og sikrere sveiseegenskaper en andre rør. Sammen med de forbedrede sveiseegenskapene fikk medierøret også en ekstra beskyttelse i form av en mantel. Etter utviklingsarbeidet introduserte Uponor i år 1998 Profuse for British Gas og det øvrige engelske markedet, og senere også på det nordiske og tyske. Profuse produseres av svart polyetylen (PE100), som under produksjonen dekkes med en beskyttelses mantel av PP. Mantelen legges på i ulike farger, som angir rørets bruksområde. På samtlige rør er det grå striper som angir at røret er et mantelrør.

PP- beskyttelses mantelen gir flere fordeler:

  • Den sikrer at PE100 røret ikke skades og får riper under transport, håndtering og installasjon. Dermed minimeres risikoen for riper i rørveggen som forhindrer brudd på lang sikt.
  • Ved elektrosveising avmantles PP kappen først. Røret har nå en oksidfri overflate som kan sveises direkte uten at røret behøver å skrapes. Medierøret er altså alltid oksidfritt under den beskyttende mantelen. Mantelen skal tas bort før elektrosveis-rørdelen monteres.
  • Kan speilsveises uten at mantelen tas av.
Utviklet for bedre sveiseegenskaper
Profuse-rør skjøtes først og fremst med elektrosveising og speilsveising, men også med mekaniske skjøter. Når Profuse-rør sveises sammen i et ledningssystem, blir skjøtene strekksikre. Profuse kan også installeres med et minimum av rørbend, ettersom røret lett kan bøyes i myke svinger. Profuse trykkrørsystem har stor bruddstyrke og kan motstå store mekaniske belastninger. Systemet er motstandsdyktig mot trykkstøt og trykksvingninger.
Lukk