Isolert vann og avløp

  • Isolerad dricksvattenledning
  • Isolerat avlopp

Beskytter vann og avløp mot frost

Rørinstallasjoner over bakken, samt vann og avløpsrør som skal installeres over telegrensen krever ekstra beskyttelse for å ikke fryse.

Wehoartic rørsystem fremstilles med Wehopipe (PE) og et PVC medierør. På utsiden av medierøret kan man installere en kabelprofil, slik at elementet kan utstyres med en varmekabel.

Systemet inkludere foruten rørene; bend, forgreninger, overganger, kummer, ventiler og skjøtemateriell. Wehoartic rørenes fordeler er PUR- skummets lave K-verdier, mekanisk holdbarhet og fastskummet konstruksjon. De rørene som skal installeres i luften kan også leveres med galvanisert eller malt spiro-skallrør, slik at ledningen harmoniserer godt med omgivelsene.Lukk