Løsninger for gass

  • Gasrör
  • Profuse Gasrör

Begrens risikoen

Gass har mange bruksområder, men kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko. Derfor er kravene ekstra store ved anlegging av gasstransportledninger.

Uponor har flere løsninger for gass.  Ta kontakt for mer informasjon


 

Lukk