Løsninger for Renovering

  • Schakfri ledningsrenovering

Ledningsrenovering uten store inngrep på trafikk og miljø

Det finnes mil etter mil med gamle avløps- og overvann systemer under våre føtter. Systemer som brukes døgnet rundt. Systemer som vi tar for gitt.

Rør som brukes til transport av drikkevann er laget for å holde i 30-50 år (fra et materielt og teknisk perspektiv). Et velfungerende system av vanntransport er viktig for å fylle de grunnleggende behovene i samfunnet og helse.

Vedlikehold av rørsystemer er viktig, særlig ved slutten av levetiden, da lekkasje og fare for rotinntrenging øker samtidig som kostnadene. Renovering av rørsystemet for vanntransport er rundt 0,3 til 0,8%, og for å minimere risikoen for lekkasje vil disse tallene være minst fordoblet i de kommende årene.

Gamle trykksatte ledninger graves vanligvis opp og erstattes med nye rør. Graving er ikke bare tidkrevende og dyrt, det skaper trafikkproblemer og stiller store krav til installatør når grøften vanligvis er full av rør som frakter andre medier enn drikkevann. I samarbeid med profesjonelle installatører og entreprenører tilbyr vi No-Dig Løsninger for selvfallsledninger, trykkrør og kummer.

Lukk