Tett tank

  • Sluten Tank

Høy miljøbeskyttelse - uten utslipp

En tett tank som tar hånd om klosetthåndteringen medfører at mesteparten av næringsstoffer, patogener og mye av det organiske materialet avskilles og lagres i tanken. For det øvrige avløpsvannet som kommer fra bad, oppvaskmaskin, og vaskemaskin, installerer man et gråvannsfilter, alternativt bygger en infiltrasjon. Anleggstypen brukes når man ikke kan oppnå sikkerhetsavstand til vann eller at tomtestørrelsen er begrenset.

 

Lukk