Pumpekummer

  • Pumpbrunn

Brukes når du ikke kan få tilstrekkelig selvfall

Pumpekummer brukes i de tilfellene der det separate avløpet ikke kan bygges med selvfall. En pumpe integreres enten i slamavskilleren eller i en egen pumpekum.

Lukk