Slamavskiller/trekammerkum

  • Trekammarbrunn

Det grunnleggende prinsippet for et separat avløp er at spillvann fra eiendommen ledes til en slamavskiller der slammet får sedimentere (partiklene synker til bunn, fett og olje flyter opp til overflaten), og vannet blir deretter ført videre til etterfølgende rensning.
For rensing finnes ulike alternativer:

Ved høye krav om miljøvern kan du også komplementere anlegget med en fosforfelle.


Lukk