Ribbet rør, Ultra Rib 2

  • Markavlopp Ultra Rib2

En investering for fremtiden

Uponor Ultra Rib 2 er etter drøyt et tiår fortsatt det beste grunnavløpsrøret. Systemet er utviklet for beste tetthet, sikkerhet og styrke. Så hvis man ønsker den absolutt beste løsningen for spillvann gir Ultra Rib 2’s unike ribbede konstruksjon ekstremt gode marginaler for slitasje, dobler kravene mot Nordic Poly Mark for tetthet, deformasjon og slagfasthet. Rørenes egenskaper er til og med så gode at vi våger å love at de holder i mer enn 100 år.
Lukk