Trykkrør for spillvann

  • Tryckavlopp Toalett

Trykkrør for spillvann

Ved transport av avløpsvann uten selvfall brukes trykkrør. Med plastrør får man et rørsystem med stor styrke og fleksibilitet, og samtidig et utrolig sikkert rørsystem.
Det er et system med lang livslengde og dermed god total økonomi.

Uponor produserer og selger trykkrør i materialet PEM (PE80) og PEH (PE100) Trykkrørene produseres primært som Profuse PE100-rør. Som komplement finnes PEM i små dimensjoner og PEH i større dimensjoner. Uponor’s trykkrør leveres i ulike farger som angir rørenes bruksområde. For trykkavløp er Uponor Profuse rørene brune, PEM er svarte med brune striper.


Lukk