Ventilasjon

  • Friska barn

Ren luft gir god helse og friske barn

God ventilasjon og radon-eliminering er vel så store utfordringer på arbeidsplassen som i hjemmet.

Kravene til energibesparelse øker. Våre boliger blir tettere samtidig som vi kjemper med inneklimaet og skader som kan skyldes av for høy fuktighet. God ventilasjon og radonreduksjon er vel så store utfordringer på arbeidsplassen som i hjemmet.

Uponor Infra tilbyr ventilasjonskanaler for tradisjonell ventilasjon og radonreduksjon, med systemer for både boliger og næringsbygg.

Lukk