Ventilasjon i grunn

  • Markförlagd ventilation

Optimal utnyttelse av området

Uponor’s ventilasjon i grunn er et system utviklet for bygninger med krav om store luftmengder. Ventilasjon i grunn velger du eksempelvis til industrier, kontorbygninger, skoler, sykehus og parkeringshus. Ventilasjon i grunn kan brukes til nybygg samt renovering av eksisterende bygninger.

Lukk