Retningslinjer for personvern for nettsted

Personvern og beskyttelse av personopplysninger

Uponor har forpliktet seg til å sikre ditt personvern og beskytte dine personopplysninger. Uponor sørger for høy grad av beskyttelse for personvernet ditt og dine personopplysninger, og vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og disse retningslinjene for personvern. “Personopplysninger” betyr informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar faktisk person. Disse retningslinjene for personvern inneholder generell informasjon om hvordan Uponor behandler dine personopplysninger i forbindelse med nettstedet www.uponor.com eller noen av de underliggende nettstedene (heretter samlet kalt “nettsted”).

Nettstedet eller Uponors produkter eller tjenester kan inneholde koblinger til andre selskapers nettsteder og tjenester med egne retningslinjer for personvern og/eller tredjepartstjenester, som er installert på enheten din, som kan gi tilgang til informasjon på enheten din. Uponor råder deg til å lese retningslinjene for personvern fra slike tredjeparter nøye. Uponor er ikke ansvarlig for personvernpraksisen eller innholdet til slike tredjeparts tjenesteleverandører.

Ved å bruke nettstedet og/eller sende personopplysninger til Uponor bekrefter du at du forstår og godtar at dine personopplysninger kan bli behandlet slik det er forklart i disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke godtar disse retningslinjene for personvern, fraråder vi at du bruker nettstedet eller sender inn personopplysninger til Uponor.


1. Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Uponor Corporation. For lokale landsspesifikke Uponor-nettsteder er det lokale Uponor-datterselskapet behandlingsansvarlig sammen med Uponor (samlet kalt “Uponor”). Du kan kontakte behandlingsansvarlig på følgende adresse:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Finland

2. Formål med behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandling

Når du bruker nettstedet, kan vi innhente og behandle bestemte personopplysninger som kan kobles til deg.

Slike personopplysninger kan brukes til følgende formål, i henhold til Uponors legitime interesser i forbindelse med (ett eller flere punkt kan gjelde samtidig):

  • vedlikehold og utvikling av nettstedet og Uponors produkter og tjenester,
  • markedsførings- og kommunikasjonsformål, for eksempel for å utføre markedsundersøkelser, direktemarkedsføring, automatisk markedsføring, der vi informerer om nye funksjoner, nye produkter eller lanseringer og spesialtilbud,
  • levering av produkter og tjenester, for eksempel for å oppfylle kontrakten mellom deg og Uponor, sikre funksjonaliteten og sikkerheten til Uponors produkter og tjenester, identifisere deg samt forhindre og granske mulig misbruk, og
  • statistiske og analytiske formål.

Hvis du kommuniserer med oss via nettstedet og/eller registrerer deg som bruker av nettstedet (der dette er aktuelt), kan Uponor i noen tilfeller også behandle dine personopplysninger i den grad slik behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og Uponor, til forberedende tiltak i forbindelse med kontrakten eller, i noen tilfeller, basert på ditt samtykke.

I den grad Uponor behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke har du rett til når som helst og uten kostnad å trekke tilbake samtykket du har gitt Uponor til å behandle dine personopplysninger. Vær imidlertid oppmerksom på at en slik tilbaketrekking av samtykket kan bety at du ikke lenger vil kunne bruke alle funksjoner på nettstedet eller andre produkter eller tjenester som tilbys av Uponor til deg, fordi bestemte databehandlingsaktiviteter som er avhengige av ditt samtykke, kan være en integrert del av slike funksjoner, produkter eller tjenester.

3. Personopplysninger som innhentes

Personopplysninger blir vanligvis innhentet når du bruker nettstedet, registrerer deg i Uponors produkter og tjenester eller har kontakt med Uponor på annen måte. Personopplysningene kan for eksempel omfatte tilgangstidspunkter, nettstedet du ble overført fra, koblingene du bruker, sidene du besøker, innholdet du viser, og annen slik atferdsinformasjon Uponor mottar via nettleseren din.

Uponor kan videre be deg om å gi oss andre typer informasjon, som navn, e-postadresse, postadresse, brukernavn og passord, samtykke, tilbakemelding, alder, kjønn og annen ikke-sensitiv informasjon. Uponor ønsker å understreke at visse ikke-identifiserbare personopplysninger kan bli identifiserbare når du gir oss dine personopplysninger.

4. Vanlige datakilder

Personopplysningene innhentes fra følgende kilder:

  • informasjon som oppgis av deg eller via dine handlinger på nettstedet, eller via annen kontakt med Uponor
  • Uponors underleverandører i forbindelse med levering av tjenester til nettstedet
  • offentlig tilgjengelige kilder

5. Regelmessig utlevering av data og overføring av data utenfor EU eller EØS

Personopplysningene kan også utleveres av Uponor til andre selskaper i konsernet utenfor Den europeiske union (EU) eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i henhold til en kontrakt som inngås mellom de gjeldende Uponor-enhetene, som inkorporerer EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår, som sikrer at tilfredsstillende beskyttelsesordninger er på plass. Personopplysningene som er lagret på serveren, overføres ikke utenfor EU eller EØS.

Uponor kan utlevere dine personopplysninger til godkjente tredjeparter som behandler personopplysninger på Uponors vegne til formålene som er angitt i disse retningslinjene for personvern. Personopplysningene dine kan også behandles av slike godkjente tredjeparter utenfor EU eller EØS i henhold til en kontrakt mellom Uponor og en slik godkjent tredjepart, der EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår er inkorporert, som sikrer at tilfredsstillende beskyttelsesordninger er på plass.

Uponor kan dessuten drive markedsføring og annen kommunikasjon i fellesskap med Uponors partnere, og i forbindelse med dette kan Uponor kombinere informasjon Uponor har innhentet om deg, med informasjon Uponors partnere har innhentet om deg, for eksempel for å unngå unødvendig kommunikasjon og skreddersy Uponors meldinger til deg.

Hvis Uponor selger, kjøper, fusjonerer eller omorganiserer på en annen måte, kan dette føre til at vi utleverer personopplysninger, for eksempel til potensielle og faktiske kjøpere og deres rådgivere.

I tillegg til det som er angitt ovenfor, kan Uponor være pliktige til å utlevere dine personopplysninger til myndighetene. Uponor kan også utlevere og behandle dine personopplysninger på andre måter, i samsvar med gjeldende lover, for å forsvare våre legitime interesser.

6. Prinsipper for datasikkerhet og datalagring

Personopplysninger lagres i hovedsak elektronisk. Personopplysningene lagres i låste lokaler med begrenset tilgang og beskyttes av en bruker-ID og et passord. Alle fysiske kopier av personopplysningene, hvis slike finnes, lagres i låste lokaler. Bare personer som må behandle personopplysningene som en del av pliktene sine, har tilgang og rettigheter til å behandle informasjonen som er lagret i registeret.

Uponor beholder personopplysningene dine så lenge det kreves for de ovennevnte formålene, eller slik det er påkrevd i henhold til gjeldende lover. Når slike krav ikke lenger foreligger, vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert slik at de ikke lenger kan kobles til deg.

7. Automatiserte beslutninger

Personopplysninger brukes ikke til automatiserte beslutninger som har juridiske eller andre konsekvenser for deg.

8. Brukerrettigheter

Tilgangsrettighet: Du har rett til innsyn i personopplysningene dine og motta en skriftlig kopi dem. Innsyn er kostnadsfritt.

Rett til dataportabilitet: I den grad Uponor behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, eller i forbindelse med en kontrakt mellom deg og Uponor, har du rett til å motta dine personopplysninger, som du har levert til Uponor, i et strukturert, vanlig og maskinleselig format, og du har rett til å overføre disse opplysningene, der det er teknisk mulig, til en annen overvåkingsenhet uten at Uponor hindrer dette.

Innsigelsesrett: Du har rett til når som helst å motsette deg at dine personopplysninger brukes i forbindelse med direkte markedsføring.

Rett til å be om korrigering, sletting eller begrensning: Du har rett til å be Uponor om å korrigere eller slette personopplysningene dine hvis de er foreldet, irrelevante, feil, ufullstendige eller på andre måter er unøyaktige, eller på et annet juridisk akseptabelt grunnlag. Du har også rett til å be om at behandling av personopplysningene dine begrenses.

Offisiell klage: Uponor håper å kunne løse alle problemer du har i forbindelse med måten Uponor behandler personopplysningene dine på, men du har også rett til å registrere en offisiell klage hos dine lokale tilsynsmyndigheter for datavern.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, må du sende en skriftlig forespørsel til adressen i del 11.

9. Bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel er vanligvis en liten samling med data som blir sendt til datamaskinen din fra et nettsted, og som lagres i nettleseren din mens du er inne på et nettsted. Når du går inn på det samme nettstedet igjen, kan nettstedet hente informasjonskapselen for å varsle nettstedet om din tidligere aktivitet. Hvis du vil lese mer om denne teknologien og hvordan den virker, kan du for eksempel gå inn på http://www.allaboutcookies.org.

Av og til kan også en informasjonskapselfil bli plassert på datamaskinen din for å forbedre effektiviteten til dette nettstedet og/eller til Uponors tjenester til deg. De fleste nettlesere er innstilt for å godta informasjonskapsler. Du kan endre innstillingene til å avvise alle informasjonskapsler eller fortelle deg når en informasjonskapsel blir sendt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan Uponor benytter informasjonskapsler og lignende filer og teknologi på dette nettstedet. Hvis du besøker nettstedet, og nettleseren din er angitt til å godta informasjonskapsler, anser Uponor dette som et uttrykkelig samtykke til Uponors bruk av informasjonskapsler.

Formål med bruk av informasjonskapsler
Det er nødvendig å bruke bestemte informasjonskapsler for å kjøre grunnleggende funksjoner på nettstedet. Disse informasjonskapslene er avgjørende for å drive nettstedet og gi deg en god opplevelse når du besøker det.

Uponor kan også bruke informasjonskapsler til å levere bedre tjenester og produkter til deg. Disse informasjonskapslene brukes for eksempel til forbedring av nettstedet, brukertilpasning og reklame. For deg betyr dette at nettstedet for eksempel kan huske språket og landet du har valgt. Uponor gjennomfører også profilanalyser blant annet for å finne ut hva som er populært blant brukere. Uponor ser på hvor brukerne finner innholdet på nettstedet og bruker denne informasjonen til å uforme nettstedet slik at brukeropplevelsen blir best mulig. Uponor teller også klikk i “Like”- og “Tweet”-tilleggsprogrammer og studerer hvilket innhold på nettstedet som blir delt eller henvist til. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å tilpasse innholdet på nettstedet til brukeren, for eksempel ved å vise deg målrettede bannere og anbefalinger. Uponor ser også på typen henvisninger som blir brukt til å nå nettstedet, og bruker denne informasjonen til å evaluere effektiviteten til Uponors kampanjer og tilbud. Uponor bruker disse informasjonskapslene til å følge opp Uponor-annonser fra Uponor.

Hvor lenge informasjonen blir lagret, avhenger av typen informasjonskapsel som blir brukt. Øktinformasjonskapsler utløper når nettleseren lukkes, mens varige informasjonskapsler vanligvis har utløpstid på mellom to måneder og et par år.

10. Nettstedsanalyse og besøksinformasjon

Dette nettstedet benytter en webanalysetjeneste som leveres eksempelvis av Google, Inc (Google). Hvis du vil lese en erklæring om webanalysetjenesten fra Google, klikk her: http://www.google.com/analytics/terms/no.html. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler dataene dine på den måten og for det formålet som er angitt i erklæringen ovenfor.

Tredjeparter, for eksempel annonsører, annonsenettverk eller leverandører av sporingstjenester, kan plassere informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet, for eksempel for å levere målrettede annonser eller utarbeide statistikker for antall besøkende på nettstedet. Siden nettleseren din må hente disse annonsene fra tredjepartsservere, kan disse tredjepartene vise, endre eller plassere egne informasjonskapsler som om du hadde forespurt en nettside fra tredjepartens nettsted direkte.

Nettstedet bruker tilleggsprogrammer for sosiale medier, for eksempel “Like” -knappen, som hentes fra det sosiale nettverket facebook.com. Innholdet i tilleggsprogrammene for sosiale medier på nettstedet hentes direkte fra slike sosiale nettverk. Når du besøker nettstedet og logger inn på et sosialt nettverk, oppretter nettleseren en direkte kobling til serverne til de sosiale nettverkene. Hvis du er logget av et sosialt nettverk mens du besøker nettstedet, sender nettleseren mer begrenset informasjon til det sosiale nettverket. Tilleggsprogrammene for sosiale medier på nettstedet er underlagt personvernvilkårene og andre vilkår og betingelser som gjelder for de relevante nettstedene for sosiale medier. Informasjonen som innhentes av sosiale nettverk, utleveres ikke til Uponor uten ditt eksplisitte samtykke.

11. Endringer i disse retningslinjene for personvern

Vær oppmerksom på at Uponor kan endre retningslinjene for personvern fra tid til annen. Ved eventuelle endringer av avgjørende betydning vil imidlertid Uponor publisere en melding med informasjon om slike endringer både på begynnelsen av disse retningslinjene for personvern og på startsiden til nettstedet. Uponor råder deg til å se på retningslinjene for personvern av og til, slik at du holder deg oppdatert på slike endringer.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss via vår kundeservice eller skrive til oss på: info@uponor.com.