Uponor jordbruk

Løsninger for jordbruk

Jordbruk

Bare bøndene vet hvor mye jobb som legges ned for å ta vare på dyrene, konstant tilgang på ferskt vann, ventilasjon og utslipp av avfall. Uponor Infra støtter bøndene i sine utfordringer med å tilby løsninger i form av drikkevannstanker, brannslukkings tanker og gjødseltanker. Vi tilbyr også skreddersydde løsninger etter kundenes behov, for eksempel for fiskeoppdrett eller dyreparker etc. For matvareproduksjon anlegg tilbyr vi systemer for resirkulering av prosessvann. Til meieriproduksjon tilbyr vi rørsystemer med svært høy slitestyrke

 Teknisk support hjelpe deg med mer detaljert informasjon om våre produkter for jord- og skogbruk