Bærekraft

  • Hållbarhetstänkande

Utvikling og blomstring

Bærekraft - utvikling og blomstring i det globale samfunnet hviler på kombinasjonen av pilarene av miljøvern, sosial velferd og økonomisk vekst.

Vi i Uponor tror helhjertet på

vår visjon om at våre løsninger beriker menneskers liv over hele verden
Vårt grunnleggende mål er å fungere som en partner for fagfolk som bygger et bedre miljø og en bedre fremtid.
Bærekraft har vært en viktig faktor i vårt arbeid i mange år. Uponor har etablert seg som en ledende aktør i arbeidet med å skape et bærekraftig miljø. Vi etterstreber å vokse som selskap på en både bærekraftig og lønnsom måte ved å utvikle innovative og ansvarlige løsninger som forbedrer vårt miljø samtidig som vi skaper en redusert belastning på miljøet.

Uponor visjon for 2020

En bærekraft kultur i sterk utvikling, der bærekraft er usynlig tilknyttet våre kjerneverdier og som vises ved handlinger i hele vår organisasjon, som i sin tur bidrar til lønnsom vekst.

Vi tror at en bærekraftig fremtid skaper et sterkt engasjement i organisasjonen vår

Forankrer bærekraft i vårt tankesett
Aktiv reduksjon av miljøpåvirkning
Beriker menneskers liv med våre innovative løsninger
Engasjerer våre partnere i vår ferd mot bærekraft
Företagstänkande

For at vi skal lykkes i vår reise mot en bærekraftig fremtid, trenger vi å utvikle en bedriftskultur basert på bærekraft og engasjement fra alle våre medarbeidere.

Miljötänkande

Vi har innsett at måten vi foredler råvarer og formidler produkter til våre markeder på, kan gjøre en betydelig forskjell i å redusere påvirkningen på miljøet gjennom hele livssyklusen til bygninger og andre konstruksjoner.

 

Lösningstänkande

Våre innovative løsninger kan bidra til å opprettholde null karbonutslipp fra bygninger.

Investerartänkande

Vi ser verdien av å jobbe sammen med alle våre interessenter for å bidra til å skape bærekraftige samfunn i generasjoner framover.

Indikatorer

Vår vei

Bærekraft er et gammelt konsept. For oss er det bare naturlig.
Lukk