Miljø

 • Uponors verksamhet

Miljøstyring

Miljøvern er i hjertet av vår forsyningskjede. ISO 14001 dekker et sett av standarder som organisasjoner bruker for å designe og implementere et effektivt system for miljøledelse.

  • Bærekraft i hele vår virksomhet

  • En bærekraftig forsyningskjede strekker seg utover vår egen virksomhet. Det er derfor vi krever at våre leverandører må oppfylle standardene ISO 14001 og ISO 9001 samt alle gjeldende lovgivning om miljø og arbeidslover. Vårt rammeverk for tilbydere har til hensikt å opprettholde våre krav til kvalitet og ansvar i vår leverandørkjede.

    

  • Effektiv energianvändning och förnybara energikällor

  • De utvärderingar vi har genomfört av vår interna verksamhet visar att de största avtrycken på miljön kommer från energiförbrukningen vid våra produktionsenheter, från vårt transportsystem och för övrig logistik. Det är därför vi strävar efter att minska vårt energibehov samtidigt som vi ökar vår användning av förnybara energikällor.


  • Aktiv minskning av koldioxidutsläpp

  • Vi deltar i CDP-projektet (Carbon Disclosure Project). Vi har sedan 2009 mätt våra utsläpp av växthusgaser och påverkan på klimatförändringen i hela företaget. Vi försöker varje år förbättra både våra utsläppsvärden och noggrannheten för mätningarna av våra CO2-utsläpp. Vi har ställt upp målet att minska våra CO2-utsläpp med 15 % till 2015 (basår: 2009).


  • Avfallshantering och återvinning

  • Avfallshantering är ett utvecklingsmål vid våra produktionsenheter. Plastmaterial kan återvinnas i hög utsträckning och delar av vår överskottsproduktion kan användas i andra produktionsprocesser. Delar av vårt avfall kan dessutom användas för energiåtervinning, vilket minskar den mängd avfall som hamnar på soptippar.


Indikatorer

Hållbarhetsaspekter

Vi utvecklar kontinuerligt viktiga miljöaspekter i vår produktion och logistik vid samtliga Uponors enheter världen över.


Lukk