Samfunnsengasjement

  • Samarbete med Uponor

Å ta ansvar

Vi innser at vi bare kan skape bærekraftige samfunn for kommende generasjoner ved å kombinere våre egne og interessentenes ressurser. Aktivitetene våre omfatter alt fra partnerskap med fagfolk i byggebransjen til samarbeid med høyskoler og universiteter. Innføringen av retningslinjer om bærekraft i byggebransjen gir oss muligheten til å bidra med ledende metoder for bærekraftig bygging, mens samarbeidet med høyskoler og universiteter gir oss muligheten til å forme fremtidige ledere innenfor bærekraftig konstruksjon.

Alle planter og dyr – ja, hele menneskeheten – vinner på at vi sparer på naturressursene. Vi er en aktiv partner for og støtter SIWI og Stockholm Water Prize. Den årlige prisen tildeles individer, institusjoner eller organisasjoner som arbeider bredt for å bevare og verne om vannressurser og for å forbedre helsen til planetens innbyggere og økosystemer, og på den måten gjør prisen felles sak med oss i bestrebelsene på å skape mer menneskevennlige miljøer.

Vi samarbeider også med utallige organisasjoner og arrangementer som jobber mot samme mål. Dette kan være alt fra omfattende hjelpeprogrammer som Make It Right, som retter innsatsen mot gjenoppbyggingen av New Orleans etter orkanen Katrina ved å bygge sikre og bærekraftige hus som arbeiderfamilier har råd til, til små viktige prosjekter som bidrar til å skape tilholdssteder for fiskeørnen (Pandion haliaetus) i Sør-Finland.

Partnerskap med fagfolk

Målet vårt om å fremme bærekraft i byggebransjen er grunnlagt på samarbeid og etablering av partnerskap. Gjennom partnerskap kan vi bidra til forbedringer i miljøet allerede i konstruksjonsprosessen – fra prosjektering og hele veien til det ferdige prosjektet.

Vi deltar aktivt i viktige bransjeforum for å legge til rette for denne typen samarbeid. 

 Encord logo

                                                              ENCORD
Vi er medlem i ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development), der vi sammen med noen av de største selskapene i bransjen er i ferd med å utvikle alleuropeiske konsepter og referanserammer for bærekraft i byggebransjen. Les gjerne ENCORD – erklæring om bærekraftig utvikling.                                                                  

   
 Teppfa logo

                                                              TEPPFA
Som medlem av TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) arbeider vi engasjert for å fremme bransjens interesser i Europa med fokus på miljøspørsmål og bærekraftig utvikling. Vi deltar også i bærekraftaktiviteter i Nord-Amerika, organisert av USA-baserte PPFA (Plastic and Pipe Fitting Association).                                                                 

   
 Nordic build logo

                                                              NORDIC BUILT
Nordic Built, som ble igangsatt av handels- og industriministrene i de nordiske landene, er et nordisk initiativ for å øke utviklingstakten for bærekraftige byggkonsepter. Hensikten med Nordic Built-programmet er å skaffe til veie attraktive og effektive arenaer for samarbeid og realisere konkrete prosjekter som demonstrerer skalerbare løsninger i verdensklasse. Uponor er selvsagt medlem i programmet.                                                                

   
 FIBBC logo GREEN BUILDING COUNCIL 
Uponor er medlem av flere lands "grønne bygningsråd", som arbeider for å fremme bærekraftige byggemiljøer globalt.

                                                          Uponor er også medlem av Green Building Council i Finland.                                                                 

Lukk