Bærekraftig tenkning

  • Samhälle

Vår forpliktelse

Vi har besluttet å bli en ledende aktør innen bærekraftig bygging, og vi er overbevist om at veien dit kommer helt an på hvordan vi forvalter selskapet. Vi er forpliktet til å oppnå dette målet ved å fokusere på bærekraft i alle deler av vårt arbeid - fra vår politikk og vårt lederskap på de mest detaljerte tiltak.

Bærekraft starter med måten vi behandler mennesker - også våre ansatte. Vi bryr oss om hverandres trivsel, og vi bryr oss om de etterfølgende generasjoners velvære. Det er viktig å støtte og utvikle den kompetansen som er i vår organisasjon. Et godt eksempel på dette er den siste oppdateringen til våre etiske retningslinjer som nå går enda dypere, for å bedre tilnærme begrepet bærekraft i sin bevissthet og engasjement.

 

Lukk