Historie

Fra et snekkerverksted til en global rørprodusent og oppvarmings spesialist

Historien til Uponor begynte 13 august 1918 , da Aukusti Asko Avonius startet et snekkerverksted i Lahti , en mil nord for Helsinki i Finland. Aukusti kom fra en fattig familie, var han en innovativ entreprenør med visjoner. Snart utviklet det beskjedne snekkerverksted seg til den største kontormøbelleverandøren i Nordiske landene og den ​​største møbelkjeden i Finland. Siden 1930 har hans selskap Asko, vært en av Finlands mest kjente merkevarer.

I 1938, kort tid før utbruddet av andre verdenskrig, utvidet selskapet til å produsere fjærer i metall til madrasser. På den tiden var fjærmadrasser svært populært blant finnene og Asko Avonius så mulighetene som eksisterte. Dette var den begynnelsen og opphavet til Upo Oy, et datterselskap av Asko, som ble en leverandør av metallindustrien. Upo Oy ble raskt Finlands største produsent av hvitevarer.

På 1950-tallet vendte Asko sin oppmerksomhet til utlandet, spesielt mot Vest-Tyskland, der finsk design - inkludert møbler - ble godt mottatt. Finsk design hadde blitt rost i hele 1950, og på designmessen i Milano gikk fjerde premie til Finland Asko møbler. Selvfølgelig etterstrebet Asko å få mest mulig ut av den store interessen i Europa for finsk design, derfor eksportere de møbler designet av Tapio Wirkkala, og Eero Aarnio .

1965 Upo åpnet en fabrikk i Nastola nær Lahti og produsert sine første plastrør. Her fortsatte Upo å vokse i plastindustrien, og plastrør kom til å utgjøre en økende andel av omsetningen. Asko etablerte i 1982 et datterselskap som skulle fokusere på produksjon av plastrør. I 1990 var dette selskapet Oy Uponor AB etablert som den ledende plastrør produsenten i Norden, og tok sitt første skritt inn på det europeiske markedet. I løpet av de neste to tiårene, vokste selskapet seg til en ledende internasjonal leverandør av plastrør. Ved årtusenskiftet hadde Oy Uponor AB oppnådd posisjonen som verdens største plastrør produsentent. I første omgang var selskapets hovedprodukter innen infrastrukturløsninger, men med oppkjøpet av Wirsbo, Hewing og Unicor flyttet fokuset seg til systemløsninger for boliger og VVS.

På 1990-tallet besluttet Asko å selge flere av sine forretningsenheter og 1999 forble bare forretningsområder innen hvitevarer sammen med omfattende midler i eiendom, og selvfølgelig Uponor. Den endelige beslutningen var å konsentrere all innsats på Uponor og å avvikle alle andre gjenværende forretningsenheter. Som et resultat ble det foretatt en sammenslåing av Asko og Uponor den 31. desember 1999, og organisasjonen tok navnet Uponor Corporation. På 2000-tallet har selskapet fokusert på kjerneområdene for den tyngste kunnskapen, nemlig innen boligløsninger. Et annet mål har vært å integrere et svært desentralisert selskap til en sammenhengende, effektiv og lønnsom virksomhet. Siden 2006 har virksomheten blitt drevet globalt under merkevarenavnet Uponor.

Lukk