Uponor som partner

 • Med Uponor som samarbetspartner

Løsninger, tjenester og presisjon i hvert steg av prosjektet

Utgangspunktet for Uponors virksomhet er å gi merverdi til våre kunder og partnere. Vi fokuserer på langsiktig samarbeide som gir et pålitelig partnerskap og på å tilby løsninger som gir kundene mulighet for utvikling i sine bedrifter. Sluttmålet er å samarbeide med andre yrkeskategorier for å bygge bedre miljøer og en bedre fremtid.

Uponor har lange tradisjoner og bred kunnskap som systemleverandør av VVS-, innomhusklima- og infrastrukturløsninger. Produktene er imidlertid bare ett aspekt av Uponors eksistens. Den virkelige merverdien ligger i pakken som vi kan tilby: forutse kundens behov, hjelpe med løsninger som er ideelt for deres prosjekt samt yte vår service.

Uponors fremganger avhenger av at våre profesjonelle partere er fremgangsrike - det er derfor kvalitet på Uponor også innebefatter mange ulike aspekter: support, kundeservice, langsiktig pålitelighet, produktivitet, for å nevne noen. Som en oppriktig pioner innen rør og koblingsteknikk i PEX og MLC for VVS-løsninger har varemerket Uponor gjort seg kjent verden over som en pålitelig merkevare. Utformet, installert og anvendt på riktig måte har Uponors systemer like lang levetid som de byggene de inngår i. 

Uponor legger stor vekt på teoretisk og praktisk kursing av VVS-installatører og entreprenører. På den måten sikrer vi probremfrie installasjoner i boliger, kommersielle bygninger eller som en del av den kommunale infrastrukturen. Hvert år holder Uponor globalt sett mer enn 20000 kursdager for viktige målgrupper som entreprenører, installatører, konsulenter, grossister og driftspersonell.

  • Ved å arbeide med et byggeprosjekt må det tas avgjørende beslutninger allerede før de første planene tas frem. Vi gir støtte til investorer, utviklere og leverandører av byggetjenester, under konsept- og utviklingsfasen og presenterer systemløsninger for at prosjektet skal komme på rett kjøl allerede fra start.

    

  • Under arbeidet fra konsept til konstruksjon må designet tilpasses alle detaljer og kompleksiteten hos moderne konstruksjonsteknikker. Denne oppgaven krever mye ekspertise samt effektive databaserte verktøy. Profesjonelle konsulenter kan dra nytte av våre kurs, tekniske support, våre preferanser og verktøy.

    

  • Byggeprosessen handler om å forvandle planer til virkelighet. Leveringer, logistikk, produkter og installasjon er avgjørende faktorer under byggeprosessen. Vi er velkjente over hele verden for vår kvalitet og den enkle installasjonene av våre produkter. Uponor Academy for installatører skaper en database for effektive og pålitelige installatører. VI tilbyr leverandører av byggetjenester hjelp med planlegging og koordinasjon av leveranser og logistikk for å eliminere problemer under byggeprosessen. Vi sikrer kvaliteten på alt installasjonsarbeid og gir kontinuerlig teknisk support.

  • Ved byggeprosessens slutt tas bygningen i bruk - en vital fase som inkluderer det endelige aksept av konstruksjonen og skaper grunnlaget for effektiv drift og effektivt vedlikehold. Vi støtter våre partnere ved å bekrefte den prosjekterte ytelsen til våre systemer. Kunden har alltid tilgang til et komplett og nøyaktig endelig systemdokumentasjon. Vi tilbyr brukerstøtte av våre systemer, optimalisering og mulig fornyelse - ikke bare i dag eller i morgen, men gjennom hele bygningens livssyklus.

    

Lukk