Uponor jordbruksdrenering

Produkter

Jordbruksdrenering

Rask oppstart om våren og tidlige avlinger med effektiv drenering

Detaljdrenering av jordbruksarealer gir effekt både i tørre og regnfulle år. Bruks- og avlingskostnadene reduseres takket være:

 • Rask oppstart om våren og tidlige avlinger
 • Redusert ugressbekjempelse
 • Bakken får god bæreevne
 • Mindre ugress
 • Mindre skader gjennom jordpakking
 • Bedre vannforsyning
 • Effektivt opptak av vekstnæring
 • Tidig opptørking og tidlig såing
 • Bedre overvintring for frøene som sås om høsten
 • Bedre rotutvikling ved at det kommer luft inn i jorden

Installasjon

Uponor-dreneringsrørene skal alltid installeres og kontrolleres i tråd med gjeldende nasjonale regler og forskrifter. De korrugerte dreneringsrørene er dimensjonerte for en installasjonsdybde på mellom 0,4 m og 6,0 m. Dreneringsledningene dekkes med materiale som gir god vanngjennomstrømning og beskytter mot gjenslamming.

Leggeanvisninger

"Leggeanvisninger for jordbruks- og veidrenering" fra Jordbruksverket anbefales.

Godkjennelser og kvalitet

Dreneringssystem fremstilles og testes iht. SS 3520 og SS 3542.

Les mer om drenering av jordbruksarealer i Uponor Teknisk Handbok

Produktkatalog
Uponor dreneringssystem fordelar

Fordeler med dreneringsrør for jordbruket

 • Fremstilles og testes iht. SS 3520 og SS 3542
 • Løpende kontroller av stivhet, strekk- og slagfasthet
 • Enkle å håndtere og installere

Produkter for jordbruksdrenering

Standard hvit PVC
Standard svart PE
Blå spesial PVC
PVC med kokosfilter
PVC med polyfilter

Mer om jordbruksdrenering

IQ Drens

IQ Drens

PDF 773.06kB