uponor jordbruksdrenering

Jordbruksdrenering

For et fremgangsrikt jordbruk

Gjennomtenkt håndtering av vannressurser er en forutsetning for et fremgangsrikt jordbruk. Rett tilpasset drenering er en forutsetning for optimal avling.  Jorden skal verken være for fuktig eller for tørr.

Uponor har i mange år utviklet rør for alle typer drenering. Vi tilbyr dreneringsløsninger for praktisk talt alle krav som stilles innen jordbruk.