uponor infra sewer municipal

Kommunalt avløp

Begrensede investeringsmidler kan bli en helserisiko

Avløpsnettet er en del av vår infrastruktur, men går ofte ukjent i samme diskusjon som vei og jernbane. Byene utvides og dagens systemer er ofte underdimensjonert, etter å ha blitt designet for å takle kravene for hundre år siden, eller mer! Utilstrekkelig statsfinansiering betyr lave investeringsmidler, noe som medfører potensielle problemer for fremtidige generasjoner. Noen europeiske land har en gjennomsnittlig fornyelsesgrad på rundt 300 år, men det er også byer som har enda mer enn det.
Derfor arbeider vi for å utvikle avløpssystemer med en levetid på minst 100 år.