uponor infra stormwater

Overvannsystem

En omfattende løsning for håndtering av stormvann

Byene vokser. Mengden av asfalterte områder øker samtidig med at klimaet forandres. Den naturlige dreneringen av overvann er begrenset. Samtidig har visse områder i Norden hatt et par hundreårsregn de siste 10 årene. Oversvømmelse påvirker vårt sett å leve på og er ekstremt dyrt for dagens samfunn. Byene må planlegge for en økt håndtering av overvann.

Vi på Uponor Infra, har i mange år aktivt arbeidet med overvannsutfordringer. Innovativ produktutvikling har ledet oss til dagens moderne løsninger for overvann.

Nordic Poly Mark

Det nordiske polymerket er satt på produkter som oppfyller alle kvalitetskrav og passer for nordiske forhold.
Nordic poly mark