uponor infiltrasjon

Infiltrasjon

Tuneller

En enklere infiltrasjonsløsning

Uponor IQ infiltrasjonstunnel er et enkelt system for å håndtere overvann lokalt, designet for bruk på landsbygda eller privat tomt. Tunnelen er enkelt og rengjøre og inspisere, den har også lav vekt og har fordeler med tanke på logistikk. Overdekning min. 0,5m
Rør

Tenk utenfor boksen!

Det mest geniale er ofte overraskende enkelt – når ideen dukker opp fremstår alt så selvfølgelig. Tradisjonell infiltrasjon med steinfylling og kassetter har gjort jobben hittil, men har sine begrensninger. Vår nyskapning er nesten latterlig enkel; Uponor IQ Infiltrasjon – rør med borede hull langs siden. Kapasiteten er derimot langt fra dårlig.  Konstruksjonen er veldig stabil og tilpasset å stå mot de tøffeste utfordringer. Rørene kan dessuten legges grunt, hvilket innebærer bedre forutsetninger for både infiltrasjon og rengjøring. Alt er tilrettelagt for optimal sikkerhet, holdbarhet og brukervennlighet – det er enkelt både å inspisere og å gjøre rent. Installasjonen krever dessuten bare ett lag geotekstil, noe som gjør belastningen på miljøet mindre. Infiltrasjonsrørene kan legges i lite traffikerte områder, som for eksempel en parkeringsplass, med en overdekning på minimum 0,6 mtr, og i grøntarealer eller foran garasjen med en overdekning på minimum 0,3 mtr.