Uponor infiltrasjon

Produkter

Infiltrasjon av overvann

Infiltrasjon er en effektiv og miljøvennlig måte å rense overvann på

Overvannshåndtering er en stor utfordring i områder med harde overflater, der naturlig infiltrasjon av overvannet ikke er mulig. Infiltrasjonssystemer er effektive løsninger for behandling av overvann nær kilden. Overvannet filtreres gjennom jorden og videre til grunnvannet. Når regnet forsvinner i bakken, betyr det en økning i grunnvannet. Mange kommuner jobber derfor for å begrense mengden overvann, som renner inn i avløpsnettet fra blant annet parkeringsplasser og store offentlige bygninger.

Systemer og produkter for infiltrasjon av overvann brukes til private, offentlige og industrielle områder eller til takområder fra leilighetsbygg, kontorbygg og til veier og parkeringsplasser. Uponor Infra's sortiment består av infiltrasjonsrør, overvannskassetter og overvannstunneler.

Produktkatalog - Infiltrasjon

Infiltrasjonssystem fra Uponor Infra

Infiltrasjonsrør

Mer om infiltrasjonsrør

Uponor teknisk håndbok infiltrasjon

$name

PDF 696.49kB

$name

PDF 247.71kB
Uponor sortiment Infiltrasjon

Sortiment Uponor Infra Overvann 2020

Sortiment overvann

PDF 2.74MB
Overvannskassetter

Mer om Kassetter

Uponor teknisk håndbok infiltrasjon

$name

PDF 696.49kB
Uponor sortiment Infiltrasjon

Sortiment Uponor Infra Overvann 2020

Sortiment overvann

PDF 2.74MB
Overvannstunneller

Mer om tunneller

Uponor teknisk håndbok infiltrasjon

$name

PDF 696.49kB
Uponor sortiment Infiltrasjon

Sortiment Uponor Infra Overvann 2020

Sortiment overvann

PDF 2.74MB

$name

PDF 247.71kB

Uponor IQ infiltrasjonsrør er en enkel og pålitelig løsning

Innovasjonen vår; Uponor IQ-infiltrasjonsrør