uponor infra sewer separate

Separat avløp

For hus og eiendommer som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett

Uponor Infras løsninger for separat avløpssystem brukes til hus og eiendommer som ikke er tilkoblet det kommunale avløpsnettet. Det gjelder i første omgang småhus og fritidsområder samt bebyggelse på landsbygda.

Det grunnleggende prinsippet for et infiltrasjonsanlegg er at avløpsvannet fra eiendommen blir ført til en septiktank hvor slammet tillates å sette seg og hvorfra vannet føres videre til etterfølgende rensing. Avløpsvannet er infiltrert gjennom eksisterende eller konstruert jordlag og renses derved naturlig. 
Dersom lokale forhold gjør at infiltrasjonsprinsippet ikke brukes, kan man installere en mini-renseanlegg for å erstatte septiktanken og den etterfølgende rensingen.
Uponors systemer for separat avløp er utformet i henhold til Environmental Protection Agency’s standarder. Slamavskillere er i tillegg testet av SP og oppfyller kravene til den europeiske standarden EN 12566-1, SPF Works Norm 1300 og VAV TG-reglene 4/90 og er godkjent i henhold til byggeforskriftene . Tankene er CE-merket.

Våre samarbeidspartnere:

NorOption logo

Eco solutions logo

Dokumentasjon

AB2BE9A713854E8FB13E9DD99705DA8D

Sortiment Uponor Infra Separat avløp 2020

Sortiment Separat avløp

PDF 1.69MB
Uponor teknisk håndbok Separat avløp

Teknisk håndbok Separat avløp

Teknisk håndbok Separat avløp

PDF 321.86kB
85FFE3EBA5524A078FD417B5DBC56786

Brosjyre Minirenseanlegg

Brosjyre Minirenseanlegg

PDF 1.28MB
D27C053DC8C545D58DA98FDAD319DED6

Uponor Clean I instruksjonsbok

Uponor Clean I, renseanlegg, instruksjoner

PDF 7.03MB