Uponor infiltrasjon

Produkter

Infiltrasjon av overvann

Infiltrasjon er en effektiv og miljøvennlig måte å rense overvann på

Overvannshåndtering er en stor utfordring i områder med harde overflater, der naturlig infiltrasjon av overvannet ikke er mulig. Infiltrasjonssystemer er effektive løsninger for behandling av overvann nær kilden. Overvannet filtreres gjennom jorden og videre til grunnvannet. Når regnet forsvinner i bakken, betyr det en økning i grunnvannet. Mange kommuner jobber derfor for å begrense mengden overvann, som renner inn i avløpsnettet fra blant annet parkeringsplasser og store offentlige bygninger.

Systemer og produkter for infiltrasjon av overvann brukes til private, offentlige og industrielle områder eller til takområder fra leilighetsbygg, kontorbygg og til veier og parkeringsplasser. Uponor Infra's sortiment består av infiltrasjonsrør, overvannskassetter og overvannstunneler.

Produktkatalog - Infiltrasjon

Infiltrasjonssystem fra Uponor Infra

Infiltrasjonsrør
Overvannskassetter
Overvannstunneller

Uponor IQ infiltrasjonsrør er en enkel og pålitelig løsning

Innovasjonen vår; Uponor IQ-infiltrasjonsrør

uponor

Uponor IQ Overvannsrør

Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

PDF 3.29MB
10EF292DF0904A0EB48DEDCA9EAECA44

FDV IQ Infiltrasjonsrør PP

FDV IQ Infiltrasjonsrør PP

PDF 152.32kB