Uponor IQ installation i Danmark | Uponor

Produkter

Uponor IQ Overvannsrør

IQ Overvannsrør - En bærekraftig og kostnadseffektiv løsning

Uponor IQ overvannsrør er en del av Uponor IQ systemet, et plastrørsystem for overvannshåndtering. Rørene benyttes som overvannsledning og stikkledninger i kommune- og transportsektoren såvel som i jordbruk og skogsbruk.

Uponor IQ rør er produsert i samsvar med EN 13476-3, og dimensjoner opp til 800 mm er Nordic Poly Mark merket. Røret er dobbeltvegget med glatt, hvit instide og integrert muffe. Installasjon med tetningsringer garanterer en helt vanntett ledning. Dimensjon 800-1200 mm leveres med muffe og spissende. Overvannssystemet er laget av PP - et holdbart materiale med 100 års levetid.

Produktkatalog
Uponor IQ rør

Overvannsrøret Uponor IQ

  • 100 års livslengde
  • Vanntett system
  • Komplett system med rør, deler og kummer
  • Hvit innside for enkel inspeksjon
  • Intergrert muffe gir 50 % færre skjøter
  • Godkjente iht. Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimension 200-800 mm
  • Rør kombinert med magasin eller produkter for infiltrasjon av overvann gir ett optimalisert system

Er du her for å ta IQ testen?

Hvis du vet svarene uten å ha sett fasiten, kan du sannsynligvis også forklare hvorfor du installerer Uponor IQ i ditt neste overvannsprosjekt. En av grunnene kan være at Uponor IQ har en levetid på 100 år eller mer og er sertifisert og testet for nordiske forhold.

Spørsmål og svar

Spørsmål

Her er spørsmålet!

Kan du flytte tre IQ-rør for å lage to store og seks små trekanter?

Uponor IQ quiz
Svar

Her er svaret!

Flytt alle tre rørene i en trekant og legg dem på toppen av den andre trekanten.

Uponor IQ quiz

Overvannshåndtering med Uponor IQ

Uponor IQ

Sortiment Uponor Infra Overvann 2020

Sortiment overvann

PDF 2.74MB
IQ brosjyre

Uponor IQ Overvannsrør

Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

PDF 3.29MB
Hvis du ikke ser skjemaet nedenfor, godtok du sannsynligvis ikke våre markedsføringsrelaterte informasjonskapsler. Du kan endre informasjonskapselinnstillingene når som helst ved å klikke på fanen i bunnteksten.