Uponor Ultra Classic

Produkter

Ultra Classic avløpsrør

Glatt rør - Ultra Classic

Uponor Ultra Classic er et tradisjonelt, glatt rør i moderne design. Ved å lage en ny konstruksjon har vi utviklet slagfaste og sterke rør med mange gode kvaliteter. Rør som også har mindre miljøpåvirkning enn forgjengerne hadde. Takket være optimaliserte kvaliteter passer dette røret godt i Ultra familien, og fikk navnet Ultra Classic. Du velger Ultra Classic når det gjelder trykkløs transport av vanlig kloakkvann.

Som alle plastrør gir Ultra Classic god ergonomi og enkelhet når det gjelder håndtering og installasjon. Rørene har et glatt indre og ytre lag som er produsert i solid polypropylen (PP), og det midterste laget er PP som inneholder mikrobobler. Designet gir en veldig sterk konstruksjon der produktkvaliteten er i fokus, men som også bidrar til en mindre innvirkning på miljøet vårt. Selvfølgelig er alle komponenter laget av ny råvare. Designet kombinerer styrke og stivhet med fleksibilitet. Røret oppfyller alle krav til de nordiske markedene

Link til online produktkatalog
Uponor Ultra Classic

Hvorfor du skal installere Ultra Classic

 • Ultra Classic er godkjent i henhold til Insta-Cert og Nordic Poly Mark i dimensjoner 110-400 mm.
 • Hvit innside for enkel kamera-inspeksjon
 • 3-lags rør for optimal veggtykkelse
 • Kan settes sammen med tradisjonelle PVC-rør

Planlegging og installasjon av spillvannsrør

Planlegging

Planlegging før installasjon av plastrør

 • Entreprenøren er ansvarlig for å installere avløpsanlegg tilpasset prosjektet og entreprenøren er også ansvarlig for at all dokumentasjon for installasjonen gjøres på en profesjonell måte.
 • Produktstandarder garanterer kvaliteten på systemet
 • Krev alltid en tredjepartskontroll
 • Mer informasjon om planlegging av plastrør finner du i Uponor Infra Teknisk håndbok
Installasjon

Installasjon av avløpsrør

 • Undersøkelser viser at skader kan tilskrives bygg- og designfeil langt oftere enn til materielle feil og uriktige driftsforhold.
 • Installasjonen av en rørledning utgjør mer enn 80% av den totale kostnaden. Rørkostnaden er dermed under 20%.
 • Tettheten, deformasjonen og retningsavviket for rørledningen avhenger nesten utelukkende av legningsmetoden.

Mer om installasjon i Uponor teknisk håndbok (hvis du ikke har den tekniske håndboken, se andre dokumenter om installasjon av rørledninger).

Ultra familien

Ultra Classic, Ultra Double and Ultra Rib 2: Tre typer rør med deler er Ultra familien