Uponor Ultra Rib 2

Produkter

Ultra Rib 2 Spillvannsrør

Avløpsrøret Ultra Rib 2 har over 100 års livslengde

Det registrerte varemerket Ultra Rib 2 har ekstrem høy tetthet, sikkerhet og styrke. Plastrørsystemet har alltid hatt egenskaper som er betydelig over kravene som er satt i Norden og resten av Europa. Kommuner, næringer og operatører kan være sikre på at plastrørene og plastrørsystemene fungerer i over 100 år.

Men vi nøyer oss ikke med å tilby det beste. Vår posisjon i markedet siden vi produserte vårt første kloakkrør i 1952 har vært basert på innovasjon, utvikling og nøyaktighet. Derfor har vi sett på alle delene og detaljene til spillvannsrøret Ultra Rib 2. Vi har beregnet, målt og beregnet. Vi har testet, justert og raffinert. Og vi fant en detalj som vi kunne forbedre - muffeutformingen er nå litt bedre og det sikreste systemet har blitt enda tryggere.

Uponor Ultra Rib 2

Avløpsrøret Ultra Rib 2

 • Integrert muffe - 50% færre skjøter
 • Muffe med presise dimensjoner og toleranser - gir enkel installasjon og god flythydraulikk
 • Oppfyller doble Nordic Poly Mark krav
 • Lavt karbondioksidutslipp med over 100 års levetid
 • Enkel TV-inspeksjon takket være den hvite innsiden
 • Grøften kan fylles med materialer opp til en partikkelstørrelse på 60 mm
Uponor Ultra Rib 2

Ny muffekontruksjon for Ultra Rib 2!

Vi har sett över detaljerna på Ultra Rib 2 och förbättrat muffens konstruktion. Det gör att röret nu är ännu bättre och säkrare!

Link added here

Ikke forstyrr! Test pågår av Ultra Rib 2. Velkommen tilbake i år 2170!

Tøff testing av kloakkrøret Ultra Rib 2. Det har over 100 år med bevist levetid og oppfyller doble Nordic Poly Mark krav


Planlegging og installering av plastrør

Planering

Planlegging før installasjon av plastrør

 • Entreprenøren er ansvarlig for å installere avløpsanlegg tilpasset prosjektet og entreprenøren er også ansvarlig for at all dokumentasjon for installasjonen gjøres på en profesjonell måte.
 • Produktstandarder garanterer kvaliteten på systemet
 • Krev alltid en tredjepartskontroll
 • Mer informasjon om planlegging av plastrør finner du i Uponor Infra Teknisk håndbok
Installation

Installasjon av selvfallsrør/plastrør

 • Undersøkelser viser at skader kan tilskrives bygg- og designfeil langt oftere enn til materielle feil og uriktige driftsforhold.
 • Installasjonen av en rørledning utgjør mer enn 80% av den totale kostnaden. Rørkostnaden er dermed under 20%.
 • Tettheten, deformasjonen og retningsavviket for rørledningen avhenger nesten utelukkende av legningsmetoden. 

  Mer om installasjon i Uponor teknisk håndbok (hvis du ikke har den tekniske håndboken, se andre dokumenter om installasjon av rørledninger).

Les mer om plastrøret Ultra Rib 2

$name

PDF 105.95kB

$name

PDF 145.82kB

$name

PDF 814.21kB

$name

PDF 111.93kB