Polymer barrierlag i Barrier PLUS giver PLUS possibilities
Barriere trykrør med polymerspærrer. Tænk PLUS med Barrrier PLUS

Uponor Barrier PLUS – mange muligheter

Rørenes unike funksjoner kombinert med enkel håndtering og installasjon åpner for en verden av muligheter. Barrier PLUS åpner for flere muligheter for å bruke byområder og tidligere industriområder til andre formål, og rørenes lange holdbarhet og mindre vedlikeholdsbehov gir dessuten besparelser som kan benyttes til andre kritiske prosjekter og behov.
Barrier PLUS til forurenet industrigrund

Byplanlegging

Uponor Barrier PLUS beskytter drikkevannet mot alle giftige kjemikalier, dårlig smak og lukt i mellom 50 og 100 år. Rørene er et utmerket valg ved utskiftning av eksisterende rørnettverk og gjør det også mulig å utnytte tidligere uanvendelige landområder ved å minske både nåværende og fremtidige risikoer for at kjemikalier kan trenge inn i drikkevannsledningene.
Barrier_Installation4_Ipad

Utforming

Uponor Barrier PLUS er en grundig testet og dokumentert løsning som beskytter mot kjemikalier som er kjent for å trenge gjennom vanlige PE-rør. De tette sammensveisningene gjør dessuten rørene mindre sensitive mot bevegelser i grunnen.
Barrier_installation8_Ipad

Byggeprosessen

Uponor Barrier PLUS er en kostnadseffektiv diffusjonstett rørløsning.  Rørene har lav vekt, er enkle å transportere og håndtere og kan installeres av vanlige anleggsarbeidere. De er tillegg kompatible med standardrør og -koblinger og kan resirkuleres til nye produkter eller energigjenvinnes.
Barrier_installation3_Ipad

Installasjon

Uponor Barrier PLUS består av lag som er enkle å strippe og ikke krever spesialverktøy, spesialprosesser eller spesialopplæring. Rørene sveises på samme måte som vanlige PE-trykkrør, noe som gir en kostnadseffektiv installasjonsprosess.