Produkter

ProFuse RC

ProFuse RC – neste generasjons trykkrør

Uponor ProFuse RC er laget av PE100 RC og er markedets sterkeste trykkrørsystem for drikkevann, spillvann og gass. ProFuse RC er et trykkrør med svart medierør laget av PE100RC og beskyttelsesmantel i polypropen. PE100RC er en type polyeten og sågar en type PE100. PE100RC har de samme gode egenskapene som PE100, men gir høyere motstand mot punktlaster. PP er et fleksibelt polyolefin som utmerker seg gjennom slagfasthet og styrke. Produksjonsteknologien med en mantel som beskytter medierøret, ble utviklet av Uponor for ca. 40 år siden. Takket være denne produksjonsteknologien beskyttes medierøret selv under de mest krevende forholdene, samtidig som mantelen fortsatt lar seg fjerne. Alt dette gjør røret svært motstandskraftig mot riper og punktlaster. ProFuse RC er svært praktisk på grunn av den lange levetiden til røret – mer enn 100 år – og det faktum at det kan gjenvinnes selv etter så lang tid. ProFuse RC installeres også i No-Dig-løsninger og ved renovering av rørledninger.

Ettersom PP-beskyttelsesmantelen hindrer PE100RC-røret i å komme kontakt med kjølevann eller luft, vil det ikke være noe oksidert lag på medierøret før mantelen fjernes. Hvis sveisingen utføres straks mantelen har blitt fjernet, vil det ikke være nødvendig å jevne ut eller skrape røret. Hvis røret blir liggende uten beskyttelsesmantel i mer enn 30 minutter, dannes et oksiderende lag som gjør det nødvendig å skrape røret. Ved å sammenføye ProFuse RC med elektromuffesveising sparer man installasjonstid ettersom det er snakk om et normalt trykkrør med standard dimensjon og veggtykkelse som ikke trenger å skrapes, slik man vanligvis må med PE80- og PE100-rør. Beskyttelsesmantelen kan få riper eller utsettes for slag, men dette påvirker ikke medierøret.

ProFuse RC-rør er fleksible og det kan gjøres mindre retningsendringer uten at røret påvirkes. Vi anbefaler å bruke en bøyeradius på mer enn 100 x De. Ved mindre bøyeradius blir installasjonsarbeidet vanskeligere. Med ProFuse RC kan du skape ledningssystemer som har høy strekkfasthet og tåler setninger i grunnen rundt. Med sveisede skjøt blir rørledningen like sterk som selve røret. ProFuse RC har høy korttidsstyrke og ringstivhet og tåler trykkslag. PN10 har ringstivhet SN16 og PN16 har ringstivhet SN64.

Systemet er korrosjonsfritt. Systemet har også gode kjemikalieegenskaper: tungmetaller, salt og baser trenger ikke gjennom polyeten. Røret har en glatt innside med høy gjennomstrømmingshastighet. Laveste temperatur for installering er -20 °C for rette rør og -15 °C for rør på kveil. Høyeste installasjonstemperatur for PE100-rør er -40 °C. Hvis installeringen gjennomføres ved høyere temperaturer, kan det påvirke røregenskapene. PE100-rør har en levetid på over 100 år.

ProFuse RC-rør leveres i dimensjonene 63–630 mm i SDR17, 11 PN10 og PN16.

Dimensjoner 500–630 leveres etter forespørsel eller prosjektspesifikasjon. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

PAS 1075-godkjenning av RC-material

Den internasjonale standarden PAS 1075 er en metode for kvalitetsmåling og godkjenning av RC-materiale. PAS 1075-standarden inneholder krav for typegodkjenning og en prosesstest av RC-material. Testene utføres av Uponors råvareprodusenter. Uponors leverandør av råvarematerial forsikrer at materialet produseres iht. PAS 1075.

Rørene er sertifiserte og Nordic Poly Mark-merkede og oppfyller kravene i EN 12201 (vann og avløp) samt EN 1555 (gassrør). Drikkevannsrørene er drikkevannsgodkjente i Danmark og Finland.

Farger

 • For spillvann. Farge: Brunt med hvite striper.
 • For drikkevann. Farge: Blått med hvite striper.
 • For gass. Farge: Gult med hvite striper.

 

Sortiment
Uponor dreneringssystem fordelar

ProFuse RC har mange fordeler

 • Motstandskraftig mot skader og punktlaster ved installering
 • Oppgravd materiale kan gjenvinnes
 • Godkjent RC-material
 • PE100 RC-røret er ekstremt motstandskraftig mot punktlaster uten at det sprekker
 • Passer bra til sjaktfrie No-Dig-løsninger
 • Høy bruddstyrke og motstandskraft mot mekaniske påkjenninger
 • Råvarematerialet er testet iht. PAS 1075
 • Røret har en forventet levetid på minst 100 år
 • Rørene er Nordic Poly Mark-merkede, produseres iht. 12201, 1555 og oppfyller kravene til god drikkevannskvalitet i Danmark og Finland

ProFuse RCs beskyttelsesmantel

Enkel fjerning av beskyttelsesmantel – vi viser her hvordan du går frem!

Sveisemetoder

Sveising

Sveisemetoder

ProFuse RC kan sammenføyes med elektromuffesveising (EF), buttsveising eller mekaniske koblinger. Mindre dimensjoner sveises som oftest med EF og større dimensjoner med buttsveising. Dette har både økonomiske og tekniske årsaker. Sveisingen gjør at man får en helt tett og strekkfast ledning. For å få en tett og sikker ledning må sveisearbeidet utføres riktig. Det finnes ulike standarder, anvisninger og utdanninger for installatører. Sertifiserte sveisere er et krav. Sveising kan utføres ved -20 °C, men det forutsetter beskyttelse mot vind og vær og at rørene er plugget for å unngå kuldedrag.

Hvis EF-sveisingen sammenføyer ProFuse RC-rør, må beskyttelsesmantelen tas av før sveisearbeidet igangsettes. Det er ikke mulig å lage sveiseskjøt over beskyttelsesmantelen. Det er ikke nødvendig å skrape medierøret hvis sveisingen utføres innen 30 minutter etter fjerning av beskyttelsesmantelen. Hvis røret sveises etter den tid, må det skrapes. Følg de generelle anvisningene for sveising.

Hvis ProFuse RC skal sammenføyes med buttsveising, anbefaler vi å fjerne en kort bit av beskyttelsesmantelen fra enden av røret. Sveiseområdet blir da seende ut som sveiseområdet på et PE100-rør og det vil være enkelt å gjøre en visuell kvalitetskontroll iht. reglementet. Hvis det sveises uten at beskyttelsesmantelen er fjernet, blir den visuelle kvalitetskontrollen vanskeligere å utføre.

Ved bruk av mekaniske koblinger med ProFuse RC-rør må beskyttelsesmantelen fjernes fra sveiseområdet. Følg anvisningene fra produsenten av sveiseutstyret.

Mer om ProFuse RC

67FC2A9C6BFC4168BD6A87D103E17537

FDV Uponor Trykkrørsystem ProFuse PE100

FDV Uponor Trykkrørsystem ProFuse PE100

PDF 85.84kB
Profuse RC sortiment

Miljøklarering - Profuse Tryckrörssystem

Miljøklarering - Profuse Tryckrörssystem

PDF 169.17kB
Profuse RC Teknisk info

$name

PDF 175.92kB
Hvis du ikke ser skjemaet nedenfor, godtok du sannsynligvis ikke våre markedsføringsrelaterte informasjonskapsler. Du kan endre informasjonskapselinnstillingene når som helst ved å klikke på fanen i bunnteksten.