Uponor Infralla on kokonainen tiimi asiantuntijoita, jotka keskittyvät työssään vain näiden haasteiden ratkaisemiseen

Uponor Infra til din tjeneste

Uponor Infras nøkkelferdige prosjekttjenester

Designet for å virke. Designet for å fungere. Designet for å vare.

Det er ingen bestemt måte å løse hver enkel infrastrukturell eller industriell utfordring. Hver situasjon fortjener en optimalisert løsning.  Hver utfordring krever lokalkunnskap. Men de krever også innovativ innsikt og tenkning, så vel som påviste resultater for gjennomføring av banebrytende løsninger på betimelig måte.

Uponor Infra 360 gir deg all den påkrevde ekspertisen, et hundreår med erfaring og påliteligheten fra den dyktigste produsenten for å produsere og implementere løsningene i en integrert, godt koordinert prosess. Løsninger som tar hensyn til alle dine spesifikke behov, krav, operasjonsforhold og fremtidige utviklinger – uavhengig av omfanget og skalaen på den gitte jobben. En optimalisert holistisk løsning utarbeidet, designet og installert på en betimelig og effektiv måte.

Det handler ikke om å sammenligne konkurrerende løsninger.
Det handler om å strebe etter og realisere den perfekte løsninger.

Uponor

Underordne deg ikke konvensjonene i industrien, men velg heller tjenesten som har alle de potensielle problemene dekket:

  • Tilpasset for formålsdesign heller enn standardprodukter, som optimaliserer ytelse, innledende investering og livstidskostnader.
  • Sentralisert prosjektadministrasjon og -ansvar
  • Konsekvent høy kvalitet og pålitelighet minimerer operasjons- og vedlikeholdskostnader
  • Evne til å reagere raskt på uventede utfordringer

Med Uponor Infra 360-tilnærming, skal vi finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt. Vil du høre mer om hvordan våre kunder har brukt opptil 15–30 % mindre ved å finne den rette, optimaliserte løsningen? 

Unik infrakulvert i Linköping

Alle elementene i en undergrunns-infrastruktur er konsentrert på ett sted i den 2,2 km lange Vallastaden Infrakulvert. Den er hjem til rør for 'inframedia', slik som drikkevann, kloakk, oppvarming og avkjøling i distriktet, elektrisitet, fiber og automatisert støvsugeroppsamling.
Les artikkelen

Overvannsavrenning gir ingen bekymringer ved det nye barnesykehuset

Det spesiallagede Weholite fordrøyningsanlegget for overvann donert av Uponor styrer overvannsavrenningen ved det nye barnesykehuset som skal bygges i Helsinki, Finland, før det slippes ut i det kommunale nettverket. Tanken ble levert på stedet klar for installering, og ble installert på bare noen få timer.
Les artikkelen