Uponor Infralla on kokonainen tiimi asiantuntijoita, jotka keskittyvät työssään vain näiden haasteiden ratkaisemiseen

Uponor Infra

Løsninger for overvann

Designet for å virke. Designet for å fungere. Designet for å vare.

Overvann består av regnvann, smeltevann og avløp av grunnvann som flyter og dirigeres av forskjellige overflater. Urbane miljøer tilbyr kun begrensede muligheter for at vann kan renne naturlig vekk. Å håndtere overvann er blitt en økende viktig faktor i urbant design, da volumet av regnvann øker og flom og kraftig regn øker i intensitet.
Design för hållbarhet och funktion

Det er ingen bestemt måte å løse hver enkel overvannsutfordring. Hver situasjon fortjener en optimalisert løsning.  Hver utfordring krever lokalkunnskap. Men de krever også innovativ innsikt og tenkning, så vel som påviste resultater for gjennomføring av banebrytende løsninger på betimelig måte.

Uponor Infra 360TM tar hensyn til det helhetlige bildet: overvannssystemer som forutser fremtidige utfordringer for sivilingeniører, respekterer miljøet og forenkler arbeidet for installasjonsteknikere. Og tilbyr den fullstendige løsningen: fra innledende planlegging gjennom kostnadsberegninger, tilpasset produksjon, bygging og installering. Fra rør og koblinger til trygge og styrte kamre, kassetter, tunneler og tanker – uavhengig av omfanget på det gitte prosjektet.

Få fordelene og bekvemmelighetene ved det integrerte Uponor Infra 360-samarbeidende partnerskapet – med én kontakt gjennom hele prosjektet, den høyeste mulige kvaliteten og optimal kostnadseffektivitet. Ett prosjekt å administrere fra kontakter og tidsfrister til analyser og evalueringer.

Uponor Infra 360TM tilbyr:

 • Prosjektering av tilpasset-for-formål løsninger
  • Dimensjonering og saksstudier
  • Beregninger og simuleringer
  • Design og tegninger
  • Metode-uttalelser
 • Total rørlevering inkl. prefabrikkerte produkter i henhold til kundebehov
 • Teknisk støtte gjennom hele prosjektet
 • Installasjon på stedet og sveisetjenester
 • Tilsyn på stedet
 • Bruksklare løsninger for totale rørprosjekt inkl. alt ovenfor med et svært spesialisert team
 • Samarbeidende partnerskap med en kontakt gjennom hele prosjektet
Med Uponor Infra 360-tilnærming, skal vi finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt. Vil du høre mer om hvordan våre kunder har brukt opptil 15–30 % mindre ved å finne den rette, optimaliserte løsningen? 

Overvannsavrenning gir ingen bekymringer ved det nye barnesykehuset

Det spesiallagede Weholite fordrøyningsanlegget for overvann donert av Uponor styrer overvannsavrenningen ved det nye barnesykehuset som skal bygges i Helsinki, Finland, før det slippes ut i det kommunale nettverket. Tanken ble levert på stedet klar for installering, og ble installert på bare noen få timer.
Read the article