Uponor Water Monitoring Services

Hvis du kan finne det – kan du kontrollere det!

Flowmåling & lekasjesøk

Uponor Water Monitoring Services

Uponors Water Monitoring Services er et servicekonsept for overvåking av det kommunale drikkevannsnettet. Systemet mottar informasjon fra sensorer i nettverket og gir mulighet for omfattende kontroll av vannlinjen - døgnet rundt.

Systemet overvåker vannets strømning, strømningsretning og vannkvalitet. Avvik i form av lekkasje eller forringelse av vannkvalitet rapporteres som alarmer til netteieren.

Uponor Water Monitoring Services

Begrenset innsikt skaper utfordringer

Det kommunale nettverket av vannrør er ofte omfattende, og rørledningseierne har begrenset innsikt i nettverkene sine. Det gir eierne mange utfordringer. For eksempel blir ikke lekkasjer oppdaget i tide, og hvis det oppstår et brudd, kan det være vanskelig å identifisere årsaken og omfanget av det. Laboratorietester er også tidkrevende og kostbart.

Uponors løsning gjør det mulig å overvåke vannlinjene i sanntid. Dette gjør det mulig for nettverkseieren å iverksette tiltak umiddelbart når avvik oppdages.

Lekkasjedeteksjon og flytovervåkning

Uponors overvåkningstjeneste for strøm og lekkasje hjelper nettverkseiere med å redusere vanntap og få kunnskap om strømningsnivåer og strømningsretninger. For eksempel kan sanntidsinformasjon om vanndistribusjon oppdage lekkasjer før rørene går i stykker.

Overvåkning av vannkvalitet

Uponors overvåkningstjeneste i sanntid gir nettverkseiere en forståelse av svingninger i nettverkets vannkvalitet som helhet, innsikt i forholdet mellom hendelser og vannkvalitet, og lar øyeblikkelig oppdage avvik og tilgang til tidlig dokumentasjon før hendelser som påvirker vannkvaliteten.

En komplett tjeneste tilpasset dine behov

Uponor Infra's Water Monitoring Services spenner fra design av rørovervåking, installasjon og konfigurasjon til drift av systemet. Vi jobber med deg for å lage en løsning og planlegge digitalisering av ledningsnettet basert på dine spesifikke behov og krav.

Når vi har laget et passende nettverksovervåkningsdesign, vil vi installere og konfigurere systemet ditt for å sikre at alt fungerer som det skal fra starten. Våre spesialister samarbeider deretter med ekspertene dine for å definere hvilke faktorer som skal utløse alarmer. Du vil motta informasjon umiddelbart når det er avvik i ledningsnettet.

Trening og støtte i alle ledd

Våre eksperter trener dine ansatte ved å bruke overvåkningssystemets grensesnitt og enkel navigering av dataene som samles inn. Tjenesteabonnementet inkluderer sanntidsovervåking av nettverket ditt, hendelsesrapporter via SMS / e-post, månedlige ledninger og vannkvalitetsanalyserapporter, systemvedlikehold og reparasjoner, inkludert maskinvare- og programvareoppdateringer.

Skybasert døgnovervåking
Varsler via SMS / E-post
Månedlige rapporter med analyser av vannledninger og vannkvalitet
Kundeservice
Systemvedlikehold og reparasjoner inkludert maskinvare og programvare

Kontakt oss!

Dokumentation vedrørende Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services

Teknisk faktaark WMS

Teknisk faktaark Uponor vannovervåkning

PDF 5.42MB