Kampflybasen på Ørlandet

6000 meter med Unipipe-rør på kampflybasen

6000 meter med Unipipe-rør på kampflybasen

Legger 6000 meter med Unipipe-rør på kampflybasen

Når det bygges nye kampflybase, foretrekkes Uponors Unipipe MLC-rør. – Det er det enkleste, sier Trond Kvitland anleggsleder i Tung Rør.

ØRLANDET: Det er hektisk byggeaktivitet på Ørlandet i Sør-Trøndelag. Her bygges Norges nye base for kampflyene, F-35. Tung Rør AS har hatt flere store oppdrag på flybasen og i dag arbeider bedriften for fullt med en av flere forlegninger for mannskap og befal.

– Totalt vil vi ha lagt 3500 meter av Unipipe MLC-rør på alle prosjektene vi til nå har hatt på flybasen, og vi håper på flere oppdrag, sier Kvitland.

Universalt rør
Unipipe er et universalt rør som kan brukes både til sanitær, varme og kjøling. Tung Rør AS har også brukt Unipipe MLC-rør på flere andre prosjekter utenfor flybasen, som næringsbygg, leilighetsbygg og skole. Også Ø. Lystad AS benyttet Unipipe MLC-rør på et prosjekt.

– De la til sammen 2500 meter av denne rørtypen og var veldig godt fornøyd, forteller Viggo Hagen, distriktssjef for Uponor.

Sikkerhet i høysete
Trond Kvitland medgir at det er spesielt å jobbe med den nye kampflybasen. Alt må godkjennes av egne sikkerhetsoffiserer og tilgang til selve anleggsplassen med et kamera er bare å glemme.

Den nye kampflybasen omfatter forlengelse av dagens rullebane, mindre utvidelse av flystasjonens område, bygging av nødvendige bygg for F-35 kampfly, tilpasninger og nybygg i administrativt område og forbedring av vakt og sikring. Ørland-utbyggingen er gull verdt for trønderske entreprenører. Så langt har Tung Rør sikret seg oppdrag til en verdi av over 20 millioner kroner.

– For Tung Rør har disse oppdragene stor betydning. På et tidspunkt hadde vi 14 mann i arbeidet her.

Dokumentere pris
Det var ingen selvfølge at Tung Rør kunne bruke Unipipe MLC-rør på kampflybasen. Opprinnelig var tenkt å legge tradisjonelle kobber og mapress rør, men det ønsket ikke Tung Rør.

– Vi måtte dokumentere overfor Forsvarsbygg at dette ikke blir en dyrere løsningen. Det viste seg at Unipipe MLC-rør er en litt billigere løsning opptil en viss dimensjon, sier anleggslederen.

– Hvorfor foretrekker dere Unipipe MLC-rør?

– Først og fremst fordi vil slipper så mye sortiment og det blir mindre å holde rede på. Unipipe MLC-rør kan brukes både sanitær, varme og kjøling. Installasjonen er også enkelt og sikker, sier anleggslederen.


15 år siden lansering

Det var i 2002 at Uponor introduserte Unipipe MLC-rør for bransjen.

Det er et bredt sortiment av koblinger og verktøy som kan benyttes i installasjoner for varme, kjøling, sentralvarmeanlegg og sanitøranlegg/tappevannsystem. MLC er en forkortelse for Multi Layer Composite. Det består av et langsgående helsveiset aluminiumsrør, som er omgitt av et ytre og et indre lag av høytemperaturbestandig lag av polytylen.

–Komposittrørene kombinerer de beste materialegenskapene for både plast og metall. Røret er formstabilt, hvilket gjør at installasjonen er enkel og sikker, forteller Viggo Hagen, distriktssjef for Uponor.

Konservativ bransje

Han forteller at det derimot har tatt tid å få innført det nye produktet i Midt-Norge.

– Jeg er selv rørlegger og kan bekrefte at rørleggere er en konservativ bransje. Det er få som ønsker å være først ute med å bruke noe nytt. De vil først vite at det fungerer. Da vi introduserte det i 2002 var også prisen på kobber lavere, noe som medførte at våre rør ble dyrere. Dette har nå endret seg, sier Hagen, som forteller at rørene både er utviklet og blir produsert på Uponors egne fabrikker i Tyskland.

– Det betyr at vi har kontroll på alt fra råstoff til ferdig produkt. Hele råvarekjeden. Vi sitter på alle opplysningene og kan garantere for kvaliteten.


BILDETEKSTER:

Viggo Hagen, distriktssjef for Uponor og Trond Kvitland anleggsleder i Tung Rør er enige i at det er en stor fordel med et universalt rør som kan brukes både til sanitær, varme og kjøling. Foto: Mona Sprenger

15 ÅR SIDEN: Det var i 2002 at Uponor introduserte Unipipe MLC-rør for bransjen. Det består av et langsgående helsveiset aluminiumsrør, som er omgitt av et ytre og et indre lag av høytemperaturbestandig lag av polytylen. Foto: Uponor

FAKTA

Om Kampflybasen

§ Kampflykjøpet er regnet som den største landbaserte enkeltinvesteringen i Norges historie. Planen er å kjøpe 52 F-35-fly. De er beregnet å koste 69,7 milliarder kroner.
§ Investeringene ved den ny kampflybasen på Ørland kommer i tillegg til dette.
§ I alt har Stortinget bevilget ca. åtte milliarder kroner til utbygging av Ørland flystasjon og QRA-basen på Evenes.
§ I Langtidsplanen for Forsvaret, som i løpet av kort tid behandles av Stortinget, skal det ligge ytterligere 1,6 milliarder kroner til prosjektet, opplyser Forsvarsbygg.
§ Kilder: Forsvarsbygg og Kampflyprosjektet