Build on Uponor 100 years

Uponor 100 år

Bygg med Uponor

Bygg med 100 års erfaring!

Uponor AS vil markere sitt 100års jubileum på arrangementer i gjennom året, samt en storslått deltagelse på VVS Dagene. Vi håper våre kunder og samarbeidspartnere vil delta på feiringen med oss på messen. Velkommen! 

Våre kunder har bygget med Uponor de siste 100 årene. Vi bygger nå broen fra en vellykket fortid til en bærekraftig fremtid. Med den samme innovative ånden som erstattet jern og kobber med smartere, neste generasjons rørmaterialer, går vi videre til stadig mer intelligente løsninger. Omfavner mulighetene for digitalisering. Driver frem til nye høyder av bærekraft. Fremmer innovativ oppfinnsomhet i energibesparende og intelligent vann til fordel for våre kunder og verden vi lever i.

Med godt grunnlag i våre tidligere prestasjoner og nåværende kompetanse, tar vi vår portefølje utover produkter og systemer videre til helhetlige løsninger som øker tilliten og bygger resultater. I nåtiden og i fremtiden. Hånd i hånd med våre kunder, partnere og ansatte.

Uponor på VVS Dagene 2018