ISO Tappevannsystem

Uponor Aqua Fordeler PPSU

Nå passer alle delene sammen

Terje Andersen ISO Tappevannsystem

(Vestby 29.08.2018) Uponors fordelersystem utmerker seg med at det er så fleksibelt. Ingen rørlegger kommer til å si: "Vi fikk ikke delene til å passe sammen." For alt kommer til å stemme.

(Bildetekst 8270)

 Teknisk sjef Terje Andersen viser de ulike koblingene i Uponors modulbaserte PPM-fordelersystem.

>> LAST NED PRESSEMELDING (WORD)<<

Last ned original foto

Si farvel til unødig plunder og heft. Uponors modulbaserte PPM-fordelersystem for tappevann og radiatorvarme er blitt utvidet. Uponor har utviklet et fordelersystem med avtakbare avstikk og adaptere til alle typer rør og dimensjoner som det er aktuelt å bruke. Totalt åtte koblingsvarianter er nå tilgjengelige.

Farvel til messingen

- Tidligere systemer med faste avstikk er best egnet til nybygg. De er ikke ideelle for rehab og mer spesielle prosjekter, sier teknisk sjef Terje Andersen i Uponor, og fortsetter:

- Uponors PPM-fordelere er også en måte å tilnærme seg rørleggerne som før har brukt vårt system i messing. Ved å gå over til plast elimineres korrosjonsproblemer. Samtidig kan vi se bort fra de stadig strengere reglene for tilføring av bly til vann. Messing kan i utgangspunktet representere en risiko for nettopp det.

Fleksibiliteten er nøkkelen

Det er ikke noe nytt med selve materialet. Uponor har god erfaring med PPM-plasten, over mange år. Den er brukt i mange typer produkter. Tilkoblingsteknikken er trygg og kjent over mange år.

- Det er den nye fleksibiliteten som er nøkkelen her, sier Andersen.      

Legionella-faren minskes

Det er også tatt hensyn til legionella-problematikken. Når avstikk plugges danner det seg ikke vannlommer. Det er fordi endelokkene går innover i fordeleren. Poenget er at legionellabakteriene trenger mer enn riktig temperatur for formering. Den har også behov for et hjørne med stillestående vann å gjemme seg i. Nå oppstår ikke lenger et sted hvor den kan utvikle seg.

- For eksempel er dette et problem på eldre rom i sykehus, hvor vann på tappesteder kan stå ubrukt over lang tid. Et tilsvarende problem kan folk få hjemme, dersom de for eksempel har et lite brukt gjesterom med egen vask.

For nye installasjoner er regelen at utstyr som ikke er i bruk skal plugges ut, eller ikke tilkobles.  Skal man plugge ut et tappested, bør det plugges ut så nær stammen som mulig. Det bør være maksimalt ti centimeter mellom vannflyt og plugg.

Terje Andersen ISO Tappevannsystem

Brukerne ble spurt

Terje Andersen har stor tro på Uponors nye fordelere.

- Vi har fått gode signaler tilbake fra markedet. Norske kunder har vært med på å utvikle det. Noen store og noen små rørleggerinstallatører har gitt oss verdifulle tilbakemeldinger. De har vurdert produktene uten omsvøp, og sagt tydelig fra dersom noe etter deres mening kunne løses bedre. Som kjent er det farlig å tro for godt om sitt eget sortiment. Det lønner seg spørre brukerne. Så det gjorde vi.

(Bildetekst 8287)

Teknisk sjef Terje Andersen ser fram til andre halvår av 2018 med flere viktige Uponor-nyheter.

Last ned original foto

Forberedt på alle dimensjoner

En utvilsom fordel for alle rørleggere som arbeider med rehab er at de kan gå rett inn og bytte ut de gamle messingfordelerne med Uponors nye av plast. De kan fortsette å bruke de gamle rørene og koblingssettene. De trenger altså bare å skifte ut det som faktisk må skiftes. Bruker du gjengeadapteret vårt kan du koble til utstyr fra hvilken som helst leverandør – eller for eksempel til ukjente rørtyper som du vet dimensjonen på.

(Bildetekst 8279)

Legionella-hinderet: Endelokkene går innover i fordeleren, lik at mengden av stillestående vann i røret blir minimal.

Last ned original foto
ISO Tappevannsystem

Sparer minst 15 prosent

- Hva sparer en rørlegger i tid på å bruke Uponors PPM-fordelere?

- Har han planlagt godt på forhånd, kan rørleggeren spare mye. Vi ser at de nye fordelerne fort kan reduseres total monteringstid med 10-15 prosent, sammenliknet med å gjøre det på gamlemåten. I pris ligger plastløsningene våre allerede under prisen for tilsvarende i messing. Prisforskjellen bare øker, i PPMs favør. I denne bransjen utgjør både tid og materialer virkelig mye penger. Derfor er ikke budskapet vårt vanskelig å formidle til kjeder, grossister og håndverkere.

Lever lenge

Levetida for Uponor-produktene er basert på de strenge europeiske kravene til levetid, der minimum er 50 år. 

- Et rørsystems levetid handler om mange faktorer, som vannkvaliteten, miljøet det står i, bruken og mange og andre faktorer. Men vi har allerede lang og god erfaring: PPM-en holder.

Når dette leses skal Uponors PPM-fordelersystem være tilgjengelig hos alle VVS-grossistene.

Uponor har også klar en ny generasjon rørsakser og rørkuttere, selvfølgelig i Uponors kjente blåfarge. Felles for alle er nå at de har utskiftbare kutteblader.

- Kombitanga er «highrunneren» hos rørleggerne. Men du får plass til alle tengene i verktøykassa, lover Terje Andersen.