Kloke valg utløser Enova-støtte

Vannbåren varme og Uponor Smatrix

Kloke valg utløser Enova-støtte

Enova støtter energioptimaliserende tiltak

Enova støtter en rekke tiltak for energioptimalisering, og det er få endringer fra 2018 til 2019. Det er imidlertid vel verdt å merke seg at 2019 er siste år med støtte til utskifting av oljefyr.

Når man først skal legge om og investere, kan det være klokt å velge en bærekraftig varmeløsning som for eksempel vannbåren varme med energismart teknologi. Her er Uponor markedsledende, noe som innebærer en rekke fordeler, ikke minst når det gjelder komfort.

Start nå

Ett av de viktigste momentene å være klar over, er at så snart forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygg trer i kraft 01.01.2020, er det ikke lenger mulig å få støtte til å fjerne oljefyren ved omleggingen til mer bærekraftige løsninger i private boliger.

- Nå begynner det å haste med å fjerne oljefyren! Gå for fleksible oppvarmingsløsninger som for eksempel vannbåren varme og termiske anlegg for oppvarming. Dette er også med på å styrke forsyningssikkerheten, understreker utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova.

Rekord på rekord

- Vi opplever et rekordstort antall registreringer fra privatmarkedet på utskifting av oljefyr. Vi får bekreftet fra leverandørene at ordrebøkene nærmest er fulle. Derfor må man være tidlig ute med å planleggefor å nå fristen. Det kan dreie seg om støtte på flere titalls tusen kroner, for fjerning av oljefyr og oljekamin, samt støtte for omlegging til energieffektive varmeløsninger.

- Vi er så transparente som mulig. Vi er tett på markedet og følger markedsutviklingen for de ulike teknologiene vi støtter, forsikrer Fottland.

Velfunderte valg

Luft – vann varmepumper: Er med inn i private boliger og hytte i 2019, mens støtte til luft – luft er uaktuelt nå siden denne teknologien er markedsmoden. Væske Vann- varmepumper gis det støtte til ut 2019.

Enova følger markedsutviklingen tett.

- Vi ønsker å invitere til flere prosjekter med innovative løsninger, informerer Fottland.

Smatrix Style w Base

Gode bli bedre

- Vi ønsker at alle aktørene, leverandørene og kundene, lettere skal kunne gjøre de riktige valgene. Dette er ikke en premieringsløsning, men et verktøy for å få i gang gode nye løsninger som ennå ikke er markedsmodne. Gå inn på nettsiden vår for aktuell informasjon, og se hva vi støtter, og våre anbefalinger for energitiltak i hus, hytte og næringsvirksomheter, oppfordrer Fottland.

 

denne linken finner du en oversikt over alle tiltak som støttes.

Uponor produkter og systemer for tappevann, vannbåren varme og kjøling