Utfasing av NKB

Overgang til ISO

Nå skal det bli enklere for rørleggeren

Uponor har tradisjonelt benyttet både dimensjoner for Nordic Dimension (NKB) og ISO i sitt sortiment, men vil nå kun benytte den internasjonale standarden ISO. Dette, sammen med et spisset sortiment, er en del av selskapets strategi for å bli tydeligere og enklere å forholde seg til for kundene. Det skal gjøre rørleggeren mer effektiv og lønnsom.

Denne prosessen startet i 2018. Nærmere bestemt med en spørreundersøkelse i form av en questback under VVS-dagene, som de fikk svært stor respons på. Uponor vil bruke 2020 til å fase ut NKB, og vil fra 2021 ikke ha denne nordiske standarden (NKB) i sitt standard sortiment.

Les mer her.